Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (ΗΑΕ: Αμπού Ντάμπι, Αϊμάν, Ντουμπάι, Ουμ αλ-Καϊγιάν, Ρας αλ-Καϊμά, Σάρια, Φουτζάιρα) είναι ένα ομοσπονδιακό κράτος που αποτελείται από επτά εμιράτα και βρίσκονται στο νοτιοανατολικό άκρο της Αραβικής Χερσονήσου, που συνορεύει με τον Περσικό Κόλπο προς τα βόρεια, το Ομάν στην ανατολή, και τη Σαουδική Αραβία στο νότο και τη δύση. Η ομοσπονδία ιδρύθηκε επίσημα στις 2 Δεκεμβρίου 1971, και πρωτεύουσα των ΗΑΕ είναι το Αμπού Ντάμπι. Η αραβική γλώσσα είναι η επίσημη γλώσσα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, και το νόμισμα είναι το Dirham (AED).

Με ένα από τα υψηλότερα ποσοστά ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (ΑΕΠ) του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου (GCC), τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα θέτουν σε προτεραιότητα την οικονομική ανάπτυξη και την πολιτική του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου.Είναι επίσης ένα από τα καλύτερα παραδείγματα στην περιοχή της, μιας οικονομίας που έχει απομακρυνθεί από μια εξάρτηση από τον τομέα της ενέργειας. Αρχικά υποκινούμενο από το Ντουμπάι, και πιο πρόσφατα από το Αμπού Ντάμπι, ένα σημαντικό ποσοστό του ΑΕΠ προέρχεται από μη-πετρελαιακά έσοδα.

 

Ντουμπάι : Εμπορικό και επιχειρηματικό περιβάλλον

Το Ντουμπάι αποτελεί τμήμα των επτά Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. Από την σχετική αφάνεια, αυτό το εμιράτο έχει εξελιχθεί σε μια τεράστια περιφερειακή δύναμη. Η χώρα βρίσκεται στα 16 μέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας, με την Σάρτζα στα βορειοανατολικά, το Άμπου Ντάμπι προς το νότο και το Σουλτανάτο του Ομάν στα νοτιοανατολικά. Είναι επίσης η μεγαλύτερη πόλη, το κύριο λιμάνι και εμπορικό κέντρο της ομοσπονδίας. 

Όπως προαναφέρθηκε, ενώ πολλοί πιστεύουν ότι η οικονομία του Ντουμπάι είναι πλήρως εξαρτώμενη από το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο, ο τομέας αυτός περιλαμβάνει μόνο το 6% της οικονομίας της χώρας. Στην πραγματικότητα, το μέρος που αντιστοιχεί στα έσοδα από το φυσικό αέριο στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα είναι μόνο περίπου 2%. Παρ’ όλα αυτά, το χαμηλό ενεργειακό κόστος αποτελεί κινητήριο μοχλό για τις υπόλοιπες επιχειρηματικές δραστηριότητες.

Το 2010, το εμιράτο του Ντουμπάι όφειλε περίπου 80 δισεκατομμύρια δολάρια κάτι που επέβαλε στην κυβέρνηση να εκπληρώσει τις οφειλές της. Στις μέρες μας, η μεγαλύτερη πρόκληση της περιοχής είναι η αποπληρωμή του χρέους και η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης για να επωφεληθούν όλοι από τις σημαντικές υποδομές που έχουν ήδη δημιουργηθεί στην χώρα. Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία του IMF, το 2011 παρουσιάστηκε αύξηση του εγχώριου ΑΕΠ κατά 4.9%,  2.3% για το 2012, ενώ για το 2013 προβλέπεται ανάπτυξη 2,8%. 

Η οικονομία της χώρας είναι μία από τις πιο μοναδικές και ασυνήθιστες στον κόσμο. Ως «entrepôt», (δηλαδή ελεύθερο λιμάνι), δεν επιβάλλονται δασμοί και φόροι στα εισαγόμενα αγαθά. Έχει επίσης πολλές ελεύθερες ζώνες, που παρέχουν εξειδικευμένη υποδομή αγοράς και φορολογικά κίνητρα για την βιομηχανική δραστηριότητα, συμπεριλαμβανομένων των:                        
•     Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών & Εμπορευμάτων - Dubai International Financial Centre 
•    Υγειονομικών υπηρεσιών- Healthcare 
•     Τεχνολογικών υπηρεσιών - Dubai Internet City, Dubai Media City in Dubai
•    Βιοτεχνολογία & Έρευνα- Biotechnology & Research Park
•     Εκπαίδευση και Πανεπιστήμια - Academic City and Knowledge Village
•    Υφαντουργία & Logistics - Jebel Ali Free Zone and Dubai Logistics City 
•    Dubai Outsource Zone
•    Αεροδρόμιο -   Dubai Airport Free Zone

Το εξωτερικό εμπόριο του Ντουμπάι, πλην του πετρελαίου αυξήθηκε 38% το 2008 σε 934,7 δισεκατομμύρια AED (ΗΠΑ $ 254,7 δισεκατομμύρια). Συνεπώς, το Ντουμπάι υφίσταται ως ένα περιφερειακό κέντρο για το εμπόριο και τις επενδύσεις επί των βασικών προϊόντων, όπως ο χρυσός και τα πολύτιμα μέταλλα, διαμάντια και χρωματιστές πέτρες, ενεργειακούς πόρους (εμπορία καυσίμων και φυσικού αερίου), τσάι, καθώς και μαργαριτάρια και κοσμήματα μόδας.

Φορολογικό σύστημα

Σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία των ΗΑΕ, είναι δυνατό να επιβάλλεται φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων σε όλες τις εταιρείες (συμπεριλαμβανομένων των μονίμων εγκαταστάσεων και των υποκαταστημάτων) με συντελεστές έως 5%. Όμως, στην πράξη ο εν λόγω φόρος επιβάλλεται μόνο στα υποκαταστήματα αλλοδαπών τραπεζών και τις εταιρείες που ασχολούνται με το εμπόριο ή με την ‘‘εμπορία’’ δικαιωμάτων επί του πετρελαίου, φυσικού αερίου ή άλλα προϊόντα υδρογονανθράκων (δηλαδή οι εταιρείες πετρελαίου και φυσικού αερίου) που ασκούν δραστηριότητες στα εμιράτα.

Τα αλλοδαπά υποκαταστήματα των ξένων τραπεζών υπόκεινται σε εταιρικό φόρο 20% για τα κέρδη στα εμιράτα του Άμπου Ντάμπι, του Ντουμπάι και Sharjah. Οι τοπικές τράπεζες δεν έχουν κανένα φορολογικό λογαριασμό των  ΗΑΕ. 

Η έννοια του όρου ‘‘φορολογική κατοικία’’, σύμφωνα με τα φορολογικά διατάγματα των διαφόρων εμιράτων, βασίζεται στον ίδιο όρο, όπως αυτός έχει διαμορφωθεί κατά τη γαλλική έννοια της εδαφικότητας. Με την τελευταία, επιβάλλονται φόροι με κριτήριο τον τόπο όπου τα εισοδήματα πραγματοποιούνται, αντί της φορολόγησης των κερδών που πραγματοποιούνται εκτός της χώρας.

Για αλλοδαπές εταιρίες, η υποχρέωση σχετικά με τον φόρο εισοδήματος εξαρτάται από την ύπαρξη μόνιμης εγκατάστασης, οποιουδήποτε είδους. Τα φορολογικά διατάγματα των περισσοτέρων εμιράτων περιλαμβάνουν τον ορισμό της μόνιμης εγκατάστασης που περιλαμβάνει γενικά το υποκατάστημα, τη διοίκηση ή άλλα καθορισμένη βάση μιας επιχείρησης, και την παρουσία μέσω ενός πράκτορα που κατ’ εξακολούθηση ασκεί την εξουσία να συνάπτει συμβάσεις για λογαριασμό της εν λόγω εταιρείας. Οι ορισμοί πρέπει να εξετάζονται χωριστά, σύμφωνα με το ισχύον διάταγμα κάθε εμιράτου.

Τα ανωτέρω θα ήταν απίθανο να αλλάξει στο εγγύς μέλλον, αν και υπήρξαν συζητήσεις για την εισαγωγή φόρου εισοδήματος κατά το παρελθόν και ισχύουν και για το Ντουμπάι.Στον βαθμό, περαιτέρω, που δεν επιβάλλεται φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων (εκτός των εξαιρέσεων που προαναφέρθηκαν) οποιεσδήποτε εκπτώσεις φόρου δεν ασκούν κάποια επιρροή.Θα πρέπει να σημειωθεί ότι στα ΗΑΕ δεν επιβάλλονται παρακρατούμενοι φόροι κατά την καταβολή διαφόρων εισοδημάτων σε αλλοδαπά φυσικά και νομικά πρόσωπα.Επιπλέον, οι Ζώνες Ελεύθερου Εμπορίου του Ντουμπάι επιφέρουν πολλά ελκυστικά οικονομικά κίνητρα, όπως καθολική απαλλαγή από τη φορολογία για 15 χρόνια ή περισσότερο, κατοχή 100% ξένης ιδιοκτησίας, κανένας φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων, 100% επαναπατρισμός κεφαλαίων και κερδών, καμία ελάχιστη επένδυση κεφαλαίων και καμία ανάγκη για την ύπαρξη τοπικού δικτύου  συνεργασίας.Στις τοπικές αγορές και τις περιοχές εκτός των free-trade zones, δεν είναι δυνατόν να δραστηριοποιηθεί ένας ξένος χωρίς να υπάρχει συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο ενός Άραβα κατοίκου.Με αυτόν τον τρόπο, προστατεύεται η εγχώρια οικονομία και οι ιθαγενείς από την ανεξέλεγκτη είσοδο αλλοδαπών κεφαλαιουχικών εταιρειών.

Ρας Αλ Κάιμα

Το Ρας Αλ Κάιμα (Ras Al Khaimah) είναι το νοτιότερο εμιράτο του περσικού κόλπου και ανήκει στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Ο πληθυσμός του δεν ξεπερνά τους 300.000 κατοίκους και η τουριστική του ανάπτυξη δεν είναι τόσο μεγάλη όσο του Ντουμπάι και του Άμπου Ντάμπι. 

Παρά το μικρό του μέγεθος και την άγνωστη σε πολλούς τοποθεσία παρέχει απόλυτη ανωνυμία στους μετόχους, ένα πολύ ισχυρό κίνητρο σε όσους επιθυμούν να επεκταθούν επιχειρηματικά σε χώρες του εξωτερικού. 

Οι εταιρίες που ιδρύονται μέσω του RAK Investment Authority, πέρα από την ανωνυμία, παρέχουν τα παρακάτω πλεονεκτήματα: 
-    Μηδενική φορολογία στα εταιρικά κέρδη 
-    Απαλλαγή από δασμούς στις εισαγωγές
-    Απουσία ελέγχου στις τραπεζικές συναλλαγές 
-    Ισχυρό νόμισμα 
-    Πρόσβαση σε επενδυτικά κεφάλαια

Οι εταιρίες στο Ρας Αλ Κάιμα μπορούν να χρησιμοποιηθούν και ως Holding για εταιρείες που βρίσκονται στην Κύπρο ή σε άλλες χώρες του εξωτερικού. Το Ρας Αλ Κάιμα είναι στην ουσία μια offshore δικαιοδοσία με μηδενική φορολογία και απουσία λογιστικού ελέγχου. 
Ειδικά για την φορολογική αντιμετώπιση της δικαιοδοσίας αυτής από πλευράς ελληνικού δικαίου πρέπει να σημειωθεί ότι δεν υπάγεται στην λίστα των «μη συνεργάσιμων» κρατών του ΟΟΣΑ καθώς και στην λίστα των μη συνεργάσιμων κρατών που εκδίδει κάθε έτος το Ελληνικό Υπουργείου Οικονομικών, σύμφωνα με το ά.51α παρ.4  Κ.Φ.Ε. και συγκεκριμένα με την ΠΟΛ 1125/2011 και την Υ.Α. Αριθ.πρωτ.: ΔΟΣ Α 1011408 ΕΞ 20.1.2012. Παρά ταύτα, η ανωτέρω δικαιοδοσία υπάγεται στις χώρες με προνομιακό φορολογικό καθεστώς και τούτο διότι δεν επιβάλλουν φόρο εισοδήματος, όπως αναλύεται ανωτέρω εκτός κάποιων εξαιρέσεων, και συνεπώς το ά. 51 παρ. 7 του Κ.Φ.Ε. έχει εφαρμογή.Το γεγονός αυτό δύναται να αποτελέσει ανασταλτικό παράγοντα για επενδύσεις στον προορισμό αυτό για πολλές επιχειρήσεις.

Τέλος, σύμφωνα με την ετήσια έρευνα Ease Doing Business της Παγκόσμιας Τράπεζας, τα ΗΑΕ κατατάσσονται στην διόλου δυσάρεστη 26η θέση ανάμεσα σε 185 χώρες από όλο τον κόσμο.

Φορολογικοί Συντελεστές

ΦΟΡΟΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ %

Φ.Π.Α

0  (όμως 5% δασμός  επιβάλλεται στα κόστη, ασφαλίσεις και τους ναύλους επί της αξίας των εισαγωγών. Επίσης, διαφορετικοί συντελεστές είναι δυνατόν να εφαρμόζονται σε ορισμένα αγαθά, όπως το αλκοόλ, και τα καπνά)

Εταιρικός Φόρος

0

Φόρος Φυσικών Προσώπων

0

Κεφαλαιακά κέρδη

0

Μερίσματα

0

Δικαιώματα

0

Τόκοι

0

Ασφαλιστικές εισφορές

5 για τον εργαζόμενο και 12,5 για τον εργοδότη

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

Τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα είναι υποχρεωτικά για τις ενοποιημένες και εταιρικές οικονομικές καταστάσεις, που δημοσιεύουν οι εταιρείες που είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο του Ντουμπάι.

Δεν υπάρχουν εγχώριες λογιστικές αρχές (GAAP ΗΑΕ). Εάν οι θυγατρικές ξένων εταιρειών δεν είναι εισηγμένες, τότε δεν υπάρχει υποχρεωτική απαίτηση να ακολουθήσουν τα ΔΛΠ. Ωστόσο, στην πράξη, οι περισσότερες εταιρείες τόσο σε τοπικό επίπεδο, όσο και οι ξένες εταιρείες έχουν την τάση να συντάσσουν τους λογαριασμούς τους βάσει των ΔΛΠ προκειμένου να προσελκύσουν ξένους επενδυτές.

Προς το παρόν, μόνο οι ξένες τράπεζες και οι ξένες εταιρείες πετρελαίου σε Ντουμπάι και Αμπού Ντάμπι (τρία από τα επτά Εμιράτα), υπόκεινται σε φόρο εισοδήματος με βάση διάταγμα μεταξύ των φορέων αυτών και των σχετικών Εμιράτων.

Φορολογική σχέση με την Ελλάδα

Το 2008 είχε υπογραφεί ένα μνημόνιο συνεργασίας και το 2013 υπογράφτηκε Σύμβαση Αποφυγής Διπλής Φορολογίας μεταξύ της Ελλάδας και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα η οποία ακόμα δεν έχει ενεργοποιηθεί. 
Τα όρια παρακράτησης φόρου σύμφωνα με την ΣΑΔΦ της Ελλάδας και των ΗΑΕ είναι:

Για πληρωμές από τα ΗΑΕ προς την Ελλάδα
Μερίσματα: 0%  
Τόκοι: 0%
Δικαιώματα: 0%

Για πληρωμές από την Ελλάδα προς τα ΗΑΕ 
Μερίσματα: 10% 
Τόκοι: 15%
Δικαιώματα: 20%

Σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική φορολογική νομοθεσία1 το Ντουμπάι ΑΝΗΚΕΙ στα κράτη με προνομιακό φορολογικό καθεστώς.

Συνεπώς, οι συναλλαγές από τα Η.Α.Ε. ως κράτος με προνομιακό φορολογικό καθεστώς, δεν αναγνωρίζονται αυτόματα προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα των Ελληνικών επιχειρήσεων. 

Βασικές Μορφές Επιχειρήσεων

Σε αυτές συμπεριλαμβάνονται : η εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (شركة ذات مسؤولية محدودة), η ανώνυμη εταιρεία (شركة مساهمة عامة محدودة), το υποκατάστημα (فرع), γραφείο αντιπροσώπου (مكتب تمثيلي), η ομόρρυθμη εταιρεία (شراكة),   η κοινοπραξία (كونسورتيوم)

Νόμισμα

Το νόμισμα των ΗΑΕ είναι το Ντίραμ (κωδ:AED).
Ισοτιμία: 1 Ευρώ = 3.96 AED  (Μάρτιος  2015)

 

Εγχώριες Τράπεζες:

Μερικές από τις εγχώριες τράπεζες είναι: Abu Dhabi National Bank , Abu Dhabi Commercial Bank, Abu Dhabi Islamic Bank, Union National Bank, Al Masraf (ARBIFT), Bank of Sharjah, Commercial Bank International, Commercial Bank of Dubai, Dubai Bank, Dubai Islamic Bank, First Gulf Bank, Emirates NBD, Emirates Islamic Bank, Invest Bank, RAK Bank, Mashreq Bank, NBQ Bank, National Bank of Fujairah, Sharjah Islamic Bank, United Arab Bank

Χρήσιμα Links

Abu Dhabi Εμπορικό Επιμελητήριο: www.abudhabichamber.ae
Υπουργείο Εξωτερικών Υποθέσεων: www.mofa.gov.ae
Αρχή Επενδύσεων του Ρας Αλ Κάιμα: www.rak-ia.com 

Παραπομπές

1 Βλ. παρ. 4 & παρ. 7 του άρθρου 51Α του Κ.Φ.Ε., την ΠΟΛ 1125/2011 & την ΔΟΣ Α 1011408 ΕΞ 20.1.2012.

 

Ετήσια συνδρομή στον ελληνικό και διεθνή φορολογικό οδηγό

Φορολογική Ανάλυση 50 χωρών
η σχέση με την Ελλάδα αναφορικά με εισοδήματα, τόκους, μερίσματα, ΦΠΑ
Εταιρικό και Χρηματοοικονομικό πλαίσιο
Απεριόριστη πρόσβαση στις «Φορολογικές Μελέτες» της TaxExperts
Απεριόριστη πρόσβαση στους βασικούς Φορολογικούς Νόμους της Ελλάδας
Κόστος 90 ευρώ / έτος + ΦΠΑ

Εγγραφή
Meet The Experts Συνάντηση Εργασίας
με τους ειδικούς.
Απεριόριστα Ερωτήματα

Εξατομικευμένες Συμβουλές
Από 100€
Client Portal Υπεύθυνες, Αξιόπιστες
και Ολοκληρωμένες
Υπηρεσίες Φορολογικής
και Οικονομικής Διαχείρισης
Εγγραφή
Ask The Experts Ρωτήστε μας για τα
φορολογικά σας
θεματα Online.
Γραπτές Ερωτήσεις

Τεκμηριωμένες Απαντήσεις
50€ + ΦΠΑ