Αίγυπτος

Αίγυπτος

Εμπορικό και επιχειρηματικό περιβάλλον

Η Αίγυπτος βρίσκεται σε μια σημαντική γεωγραφική θέση, η οποία γεφυρώνει τις τρεις ηπείρους της Ασίας, της Αφρικής και της Ευρώπης και υφίσταται ως η πύλη προς τις μεγαλύτερες αγορές του κόσμου μέσω των ευνοϊκών και περιφερειακών εμπορικών συμφωνιών. Αποτελεί το κέντρο μιας ευρύτερης περιοχής 800 εκατομμυρίων ανθρώπων και ένα κομβικό σημείο για τις θαλάσσιες μεταφορές του κόσμου συμπεριλαμβανομένων των εμπορικότατων λιμένων της Μεσογείου και της Κόκκινης Θάλασσας.
Tα 72 εκατομμύρια πληθυσμού της Αιγύπτου, αυξάνονται με ρυθμό 2% ετησίως, και έτσι αντιπροσωπεύουν μια μεγάλη εγχώρια αγορά με χαμηλή αγοραστική δύναμη. Σχεδόν έξι στους 10 Αιγύπτιους είναι κάτω των 25 ετών.

Από το 2004 έως το 2008, το Κάιρο επιδιώκει επιθετικά οικονομικές μεταρρυθμίσεις για την προσέλκυση ξένων επενδύσεων και την υποβοήθηση του ακαθαρίστου εγχώριου προϊόντος (ΑΕΠ). Η ανάπτυξη στους εγχώριους τομείς, συμπεριλαμβανομένης της ενέργειας, των μεταφορών, των τηλεπικοινωνιών, του λιανικού εμπορίου και κατασκευών, διατήρησε την οικονομική ανάπτυξη από την περαιτέρω πτώση της το 2009. Η κυβέρνηση ανακοίνωσε τρία ξεχωριστά πακέτα στήριξης μεταξύ του τέλους του 2008 και τέλους του 2009 ύψους 6,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ.

Μετά τον «Ιανουάριο της Επανάστασης», η Αίγυπτος έχει ξεκινήσει μια διαδικασία πολιτικής μετάβασης. Το Ανώτατο Συμβούλιο των Ενόπλων Δυνάμεων ανέλαβε την εξουσία στη διάρκεια της μετάβασης (ενδιάμεση) περίοδο. Οι βουλευτικές εκλογές διεξήχθησαν το Νοέμβριο του 2011, και οι προεδρικές εκλογές ολοκληρώθηκαν τον Ιούνιο του 2012. Στις 30 Ιουνίου 2012, ο Δρ Μοχάμεντ Μόρσι ορκίστηκε ως νέος Πρόεδρος της Αιγύπτου, είναι ο πρώτος πολίτης ο οποίος έγινε Πρόεδρος της Αιγύπτου καθ 'όλη τη σύγχρονη ιστορία της.

Η Αίγυπτος, όπως αναφέρθηκε ανωτέρω, βρέθηκε το 2011 στην δίνη κυβερνητικών αλλαγών, εξαιτίας της εξέγερσης κατά του Χόσνι Μουμπάρακ. Το γεγονός αυτό επέδρασε αρνητικά στη δημοσιότητα της χώρας προς τα έξω, αλλά όχι στην πραγματική της οικονομία η οποία ανθίζει τα τελευταία χρόνια. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του IMF η ανάπτυξη έτρεξε με 5.1% το οικονομικό έτος 2009/10, ενώ το οικονομικό έτος 2010/2011 αναθεωρήθηκε στο 1%. Παρόλα αυτά, το IMF περιμένει θετική ανάπτυξη ύψους 4% και για το 2012. Επίσης, σύμφωνα με την ετήσια έρευνα Ease Doing Business της Παγκόσμιας Τράπεζας, η χώρα βρίσκεται στην 109η θέση ανάμεσα σε 185 χώρες.

Σήμερα τα συναλλαγματικά αποθέματα της χώρας, που παλαιότερα κυμαίνονταν στα 36 δισ. δολάρια, έχουν μειωθεί σε περίπου 10 δις. δολάρια και θα μπορούσαν να εξαντληθούν πλήρως. Το νόμισμα βρίσκεται υπό σοβαρή πίεση και μια απότομη πτώση της συναλλαγματικής ισοτιμίας θα μπορούσε να επιφέρει εκτόξευση του πληθωρισμού και περισσότερη κοινωνική αναταραχή. Η ανεργία των νέων είναι περίπου 25%, μια επικίνδυνη κατάσταση όπου το 60% των πολιτών είναι ηλικίας 30 ετών και κάτω.

Όσον αφορά στο επενδυτικό κλίμα της Αιγύπτου, μερικά από τα σημαντικότερα επενδυτικά κίνητρα στην Αίγυπτο είναι το γεγονός ότι η φορολόγηση των ακινήτων είναι πολύ χαμηλότερη από την φορολόγηση στην ΕΕ, και ακόμα ότι δεν υπάρχει φόρος επί κεφαλαιουχικών κερδών. Οι ξένοι επενδυτές θεωρούνται από την κυβέρνηση ως μια μεγάλη επενδυτική ευκαιρία και οι νόμοι έχουν πρόσφατα εξορθολογήσει τις απαραίτητες διαδικασίες, πράγμα το οποίο καθιστά τη διαδικασία αγοράς και επένδυσης εύκολη, ενώ η αναμενόμενη οικονομική ανάπτυξη θα οδηγήσει στην αύξηση των επενδύσεων στις υποδομές της χώρας.

Συγκεκριμένα, οι επενδυτικές δραστηριότητες στην Αίγυπτο επικεντρώνονται στο χώρο των κατασκευών και της βιομηχανίας, με τις κατασκευές να αποτελούν βασικό μοχλό ανάπτυξης. Παράλληλα, ισχυρή είναι η επέκταση πολυεθνικών εταιρειών στο χώρο των λιανικών πωλήσεων.
 

Φορολογικό σύστημα

Η εταιρική φορολόγηση βασίζεται στα φορολογητέα κέρδη που υπολογίζονται σύμφωνα με τις γενικά αποδεκτές λογιστικές αρχές, τροποποιημένες για φορολογικούς σκοπούς με ορισμένες διατάξεις που αφορούν κυρίως στις αποσβέσεις, στην αποτίμηση της απογραφής, στις διεταιρικές συναλλαγές και τα έξοδα. Οι δαπάνες ίδρυσης και σχηματισμού της εταιρείας μπορούν να κεφαλαιοποιούνται και να αποσβένυνται κατά το πρώτο έτος.

Τα υποκαταστήματα αλλοδαπών εταιρειών στην Αίγυπτο λαμβάνουν την ίδια μεταχείριση με αυτήν των εταιρειών, σχετικά με το αποτέλεσμα των εργασιών τους στην Αίγυπτο.

Ένα υποκατάστημα (αλλά όχι μια θυγατρική εταιρεία) μπορεί να εκπίπτει τα ποσά των χρεώσεων του Κεντρικού τους προς αυτά, σε ποσοστό που δεν υπερβαίνει το 7% τουφορολογητέου εισοδήματός τους. Στις χρεώσεις αυτές, δεν περιλαμβάνονται τα δικαιώματα, οι τόκοι και οι προμήθειες που καταβάλλονται στο Κεντρικό, διότι αυτές εκπίπτουν σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις για την εκπεσιμότητα των δαπανών.

Εν γένει, οι ανωτέρω δαπάνες-χρεώσεις Το δικαίωμα έκπτωσης του μεριδίου ενός υποκαταστήματος από τα γενικά έσοδα μιας εταιρείας περιορίζεται σε περίπου 3% έως 5% (ανάλογα με την πρακτική) του κύκλου εργασιών. Όμως αυτά εκπίπτουν πλήρως, εφόσον συνδέονται άμεσα με το υποκατάστημα και είναι αναγκαία για την εκτέλεση των λειτουργικών δραστηριοτήτων του υποκαταστήματος στην Αίγυπτο. Τα έξοδα αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τα πρωτότυπα έγγραφα και να εγκριθούν από ελεγκτές.

Ειδικότερα, οι αιγυπτιακές εταιρείες υπόκεινται σε φόρο επί των κερδών τους που προέρχονται από την Αίγυπτο (20% για κέρδη έως 10 εκατ. EGP και 25% για κέρδη από 10 εκατ. EGP και άνω), καθώς και επί των κερδών που προέρχονται από το εξωτερικό, εκτός αν οι ξένες δραστηριότητες πραγματοποιούνται μέσω μιας μόνιμης εγκατάστασης που βρίσκεται στο εξωτερικό. Οι ξένες εταιρείες που εδρεύουν στην Αίγυπτο υπόκεινται σε φόρο μόνο για τα κέρδη τους που προέρχονται από πηγές στην Αίγυπτο.
Οι ζημίες που δημιουργούνται έξω από την Αίγυπτο δεν μπορούν να συμψηφίζονται με τους φορολογητέο εισόδημα στην Αίγυπτο, δηλαδή δεν μπορεί να μεταφερθεί η ζημία από ένα αλλοδαπό υποκατάστημα προς την ημεδαπή μητρική εταιρεία.

Οι Σ.Α.Δ.Φ. εν προκειμένω, που συνήφθησαν μεταξύ της Αιγύπτου και άλλων χωρών ρυθμίζουν την ειδικότερη πίστωση για τους φόρους που καταβάλλονται στο εξωτερικό για τα έσοδα που υπόκεινται σε φόρο εισοδήματος στην Αίγυπτο.

Επίσης, δεν γίνεται καμία παρακράτηση φόρου στην πηγή επί των μερισμάτων που διανέμονται από ημεδαπές εταιρείες προς τα φυσικά ή νομικά αλλοδαπά πρόσωπα. Περαιτέρω, οι πληρωμές που γίνονται από ημεδαπή εταιρεία σε αλλοδαπό πρόσωπο για τόκους και δικαιώματα υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου στην Αίγυπτο, με συντελεστή 20% επί του ακαθάριστου ποσού, εκτός αν προβλέπεται χαμηλότερο ποσοστό βάσει της Σ.Α.Δ.Φ.

Σε σχέση με την ατομική φορολόγηση, ο φόρος εισοδήματος που επιβάλλεται στους μόνιμους κατοίκους της χώρας είναι για το παγκόσμιο εισόδημά τους. Οι μη μόνιμοι κάτοικοι υπόκεινται σε φόρο για το εισόδημα που έχει πραγματοποιηθεί στην Αίγυπτο.

Ειδικότερα, ο φόρος εισοδήματος αξιολογείται κάθε χρόνο στο σύνολο των καθαρών κερδών από κάθε κατηγορία του εισοδήματος κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους.

Υπάρχουν τέσσερις θεσμοθετημένες κατηγορίες εσόδων, συγκεκριμένα:
(1) το εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες
(2) τα έσοδα των επιχειρήσεων (τα οποία περιλαμβάνουν τα έσοδα από εμπορικές και βιομηχανικές δραστηριότητες)
(3) το εμπορικό εισόδημα
(4) τα έσοδα από την ακίνητη περιουσία.
Τέλος, τα μερίσματα που καταβάλλονται σε μη κατοίκους δεν υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου στην πηγή, βάσει του αιγυπτιακού εσωτερικού δικαίου.
 

Φορολογικοί Συντελεστές

ΦΟΡΟΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ %

Φ.Π.Α

10

Εταιρικός Φόρος

25 / 30

Φόρος Φυσικών Προσώπων

από 0 EGP έως 20.000EGP: 10

από 20.001 EGP έως 40.000 EGP :15

από 40.001 EGP έως 1.000.000 EGP :20

πάνω από 1.000.000 EGP : 25

 

Κεφαλαιακά κέρδη

10

Μερίσματα

10

Δικαιώματα

20

Τόκοι

0 / 20

Φορολογική Σχέση με την Ελλάδα

Η Ελλάδα έχει υπογράψει με την Αραβική Δημοκρατία της Αιγύπτου Σύμβαση Αποφυγής Διπλής Φορολογίας από το 2004 η οποία κυρώθηκε με τον ν.3484/2006. Η Σ.Α.Δ.Φ. ρυθμίζει τη φορολόγηση εισοδήματος και κεφαλαίου.

Τα ανώτερα όρια παρακράτησης φόρου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία της Ελλάδας, της Αιγύπτου και βάσει της ΣΑΔΦ είναι:

Για πληρωμές από την Αίγυπτο προς την Ελλάδα

Μερίσματα: 0%

Τόκοι: 15%

Δικαιώματα: 15%

Για πληρωμές από την Ελλάδα προς την Αίγυπτο

Μερίσματα: 10%

Τόκοι: 15%

Δικαιώματα: 15%

ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

Σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική φορολογική νομοθεσία, η Αίγυπτος ΔΕΝ ανήκει στα κράτη με προνομιακό φορολογικό καθεστώς.1

Συνεπώς, τα τιμολόγια πωλήσεων και παροχής υπηρεσιών, αναγνωρίζονται χωρίς να εξετάζεται το μαχητό τεκμήριο της πραγματικότητας της συναλλαγής2. Περαιτέρω, όσα φυσικά πρόσωπα θέλουν να μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Αίγυπτο, μπορούν να το πράξουν ΧΩΡΙΣ να εξετάζονται οι προϋποθέσεις3 του άρθρου 76 του ΚΦΕ. Τέλος, για την τεκμηρίωση της φορολογικής κατοικίας ενός φυσικού προσώπου απαιτείται ένα απλό πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας το οποίο εκδίδουν οι Αιγυπτιακές φορολογικές αρχές.
 

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

Τα Δ.Λ.Π. δεν ισχύουν στην Αίγυπτο για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Το 2007 ολοκληρώθηκε μία μερική μόνο σύγκλιση των τοπικών λογιστικών προτύπων με τα ΔΛΠ, ωστόσο κανένα ακριβές χρονικό πλαίσιο δεν έχει ανακοινωθεί για την πλήρη ενσωμάτωση των τοπικών προτύπων στα διεθνή, ειδικά για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Οι εταιρικοί ισολογισμοί καταρτίζονται σύμφωνα με τα αιγυπτιακά Λογιστικά Πρότυπα.

 

Βασικές Μορφές Επιχειρήσεων

Σε αυτές συμπεριλαμβάνονται: το υποκατάστημα (فرع), η ομόρρυθμη εταιρεία (الشراكة), η ετερόρρυθμη εταιρεία (شراكة محدودة), και η εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (شركة ذات مسؤولية محدودة).
 

Νόμισμα

Το νόμισμα της Αιγύπτου είναι η Αιγυπτιακή Λίρα (κωδικός EGP).

Ισοτιμία: 1 EUR = 8,78 EGP (Μάρτιος 2013)

 

Εγχώριες Τράπεζες

Μερικέςαπότιςπιοβασικέςείναι: BanqueMisr, BanqueduCaire, CommercialInternationalBank, Barclays Bank Egypt, Al Watany Bank of Egypt, National Bank of Abu Dhabi, Citibank, Arab Bank Plc., Bank of Nova Scotia, Mashreq Bank, National Bank of Oman, Arab International Bank

 

Χρήσιμα Links

Υπουργείο Οικονομικών: www.mof.gov.eg

Υπουργείο Εμπορίου και Βιομηχανίας: www.mfti.gov.eg/index.asp

Υπουργείο Εμπορίου: www.egtrade.com/

Παραπομπές

1 Βλέπε στο τέλος του βιβλίου: παρ. 4 & παρ. 7 του άρθρου 51Α του Κ.Φ.Ε., την ΠΟΛ 1125/2011 & την ΔΟΣ Α 1011408 ΕΞ 20.1.2012.

2 Βλ. «Πραγματική Συναλλαγή» στο αρχείο ορισμών.

3 Βλ. «Προϋποθέσεις Αλλαγής Φορολογικής Κατοικίας»

 

Meet The Experts Συνάντηση Εργασίας
με τους ειδικούς.
Απεριόριστα Ερωτήματα

Εξατομικευμένες Συμβουλές
Από 100€
Client Portal Υπεύθυνες, Αξιόπιστες
και Ολοκληρωμένες
Υπηρεσίες Φορολογικής
και Οικονομικής Διαχείρισης
Εγγραφή
Ask The Experts Ρωτήστε μας για τα
φορολογικά σας
θεματα Online.
Γραπτές Ερωτήσεις

Τεκμηριωμένες Απαντήσεις
50€ + ΦΠΑ