Υπηρεσίες

Υπηρεσίες

Ανάλυση και Εφαρμογή GDPR

H Tax Experts θα συνεργαστεί με τα καθορισμένα μέλη της ομάδας διαχείρισης της εταιρείας σας και θα εκπονήσει μια αξιολόγηση της ετοιμότητας για τις δραστηριότητες, τις διαδικασίες και τους ανθρώπινους πόρους της εταιρείας, αντιμετωπίζοντας αποτελεσματικά τις απαιτήσεις του νέου κανονισμού για την προστασία των δεδομένων, το GDPR της ΕΕ.

 

Προληπτικός έλεγχος πόθεν έσχες

Καλύπτετε σε ετήσια βάση τα τεκμήρια? Μπορείτε να δικαιολογήσετε την αγορά ενός ακινήτου? Εμπιστευτείτε τις αξιόπιστες εφαρμογές και τα έμπειρα στελέχη της TaxExperts για να σας λυθούν οι απορίες.

Έλεγχος Ποιότητας

Αν αποζητάτε την ορθή λειτουργία και την τήρηση των προβλεπόμενων διαδικασιών σε επίπεδο οικονομικής διεύθυνσης και διοίκησης, την αποτελεσματικότητα στις δομές της εταιρείας σας, ο συνδετικός κρίκος λέγεται έλεγχος ποιότητας. 

Διεθνές Επιχειρείν

Θέλετε να ξεκινήσετε ή να επεκτείνετε την επιχειρηματική σας δραστηριότητα στο εξωτερικό? Μπορούμε να αναλύσουμε και να σας στηρίζουμε σε όλα τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε. 

Υπηρεσίες Ακινήτων

Μεσίτες, δικηγόροι, συμβολαιογράφοι, φόροι κτλ. Σας τρομάζει η αγορά ενός ακινήτου διότι πρέπει να απευθυνθείτε σε μία σειρά από επαγγελματίες? Η TaxExperts και οι συνεργάτες της έχουν το πακέτο υπηρεσιών που χρειάζεστε.

Φορολογική Εκπροσώπηση

Ο ορισμός φορολογικού εκπροσώπου για θέματα ΦΠΑ αποτελεί μία αναγκαιότητα όταν πωλούνται αγαθά σε ιδιώτες ξένων χωρών χωρίς να υπάρχει μόνιμη εγκατάσταση στην άλλη χώρα. Διαβάστε την περιγραφή για περισσότερες λεπτομέρειες.  

Ενδοομιλικές Συναλλαγές

Πότε δυο εταιρείες νοούνται ως συνδεδεμένες? Ποια είναι τα όρια που καθιστούν μία εταιρεία υπόχρεη? Εμπιστευτείτε την ομάδα της TaxExperts για την παρακολούθηση και τεκμηρίωση των ενδοομιλικών σας συναλλαγών.

Κάτοικοι Εξωτερικού

«Θέλω να φύγω στο εξωτερικό αλλά δεν θέλω να φορολογούμαι στην Ελλάδα για το παγκόσμιο εισόδημά μου», «Είμαι φορολογικός κάτοικος εξωτερικού και επιθυμώ να φέρω χρήματα στην Ελλάδα». Αν αυτά σας φαίνονται «βουνό» για εμάς είναι μία καθημερινότητα. 

Υποστήριξη Επιχειρήσεων

Χωρίς να θέλουμε να υποκαταστήσουμε το λογιστήριο σας, μπορούμε να σας ενημερώνουμε για τις τρέχουσες φορολογικές εξελίξεις, να επιβλέπουμε τις δηλώσεις σας και να συμβουλεύουμε τη Διοίκηση σε επίπεδο φορολογικού σχεδιασμού με τακτικές συναντήσεις.

Υποστήριξη Ιδιωτών

Θεωρείτε ότι χρειάζεστε κάτι παραπάνω από ένα λογιστή που απλά συμπληρώνει τη φορολογική σας δήλωση κάθε χρόνο? Εμπιστευτείτε τα ετήσια πακέτα φορολογικής υποστήριξης που προσφέρουμε και αποφύγετε λάθη που μπορεί να σας ζημιώσουν.