Αρθρογραφία TaxExperts

25.7.2016

Το Brexit, αν και μη αναμενόμενο από την πλειονότητα του επιχειρηματικού κόσμου και των πολιτών, είναι πλέον γεγονός. Πολύ μελάνι έχει χυθεί για τις πολιτικές επιπτώσεις και το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από τη στιγμή που ανοίγουν οι ‘ασκοί του Αιόλου’ για άλλες ‘προβληματικές’ και μη χώρες, από δημοσιονομικής πλευράς, να προβούν σε αντίστοιχες αποφάσεις.

12.4.2016

Μεγάλος αριθμός Ελλήνων έχει μεταβεί και κατοικεί πλέον μόνιμα στο εξωτερικό λόγω της δυσμενούς οικονομικής κατάστασης που επικρατεί στην Ελλάδα. Παράλληλα, σημαντικός αριθμός συμπατριωτών μας έχει κατά καιρούς μεταναστεύσει στο εξωτερικό διατηρώντας όμως περιουσιακά στοιχεία στην Ελλάδα τα οποία αποφέρουν συνήθως κάποιο εισόδημα.

Οι Κάτοικοι Εξωτερικού, οφείλουν να υποβάλουν δηλώσεις εισοδήματος στην Ελλάδα εφόσον αποκτούν πραγματικό εισόδημα

Ετήσια συνδρομή στον ελληνικό και διεθνή φορολογικό οδηγό

Φορολογική Ανάλυση 50 χωρών
η σχέση με την Ελλάδα αναφορικά με εισοδήματα, τόκους, μερίσματα, ΦΠΑ
Εταιρικό και Χρηματοοικονομικό πλαίσιο
Απεριόριστη πρόσβαση στις Φορολογικές Μελέτης της TaxExperts
Απεριόριστη πρόσβαση στους βασικούς Φορολογικούς Νόμους της Ελλάδας
Κόστος 90 ευρώ / έτος + ΦΠΑ

Εγγραφή