Αρθρογραφία TaxExperts

5.2.2021

Υπερωρίες, εργασία τα σαββατοκύριακα, «πάγωμα» όλων των υποθέσεων και γενικά μία απίστευτη αναταραχή επικρατεί στις Δ.Ο.Υ.

2.10.2020

Με την ψήφιση του ν. 4728/2020, θεσπίστηκαν σημαντικά φορολογικά κίνητρα που ωθούν τις επιχειρήσεις στην αύξηση της διαφημιστικής τους δαπάνης.

6.8.2020

Εν μέσω θερινής ραστώνης, ψηφίστηκε το νέο φορολογικό νομοσχέδιο που περιλαμβάνει πλήθος ρυθμίσεων και τροποποιήσεων στον «κορμό» των νόμων της ελληνικής φορ

13.7.2020

Με την προτεινόμενη διάταξη του άρθρου 8 του Νομοσχεδίου υπό τον τίτλο «Φορολογικές παρεμβάσεις για την ενίσχυση της αναπτυξιακής διαδικασίας της ελληνικ

3.6.2020

Οι κάτοχοι ιδιοκτησιών στην Αθήνα καλούνται να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία των ακινήτων τους.

28.5.2020

Κατόπιν της πρόσφατης αναλυτικής παρουσίασης του επιχειρησιακού σχεδίου της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για το 2019 η ανάπτυξη ενός πληροφοριακού συστή

8.5.2020

Αρκετοί φορολογούμενοι – φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας λαμβάνουν εισοδήματα από το εξωτερικό (μισθούς, μερίσματα, κέρδη επιχειρηματικής δραστηριότητας κτλ).

10.4.2020

Έπειτα από τη δημοσίευση της Α.

6.4.2020

Τα τελευταία χρόνια η φορολογική διαφάνεια έχει τεθεί υψηλά στην ατζέντα των Κρατών παγκοσμίως.

Ετήσια συνδρομή στον ελληνικό και διεθνή φορολογικό οδηγό

Φορολογική Ανάλυση 50 χωρών
η σχέση με την Ελλάδα αναφορικά με εισοδήματα, τόκους, μερίσματα, ΦΠΑ
Εταιρικό και Χρηματοοικονομικό πλαίσιο
Απεριόριστη πρόσβαση στις Φορολογικές Μελέτης της TaxExperts
Απεριόριστη πρόσβαση στους βασικούς Φορολογικούς Νόμους της Ελλάδας
Κόστος 90 ευρώ / έτος + ΦΠΑ

Εγγραφή