Αρθρογραφία TaxExperts

15.2.2019

Στις 29-01-2019 εκδόθηκε από την ΑΑΔΕ η απόφαση υπ’ αριθμόν Α.1041, η οποία καθορίζει τον τύπο και το περιεχόμενο των φορολογικών δηλώσεων 2019 (έντυπο Ε1) γ

Ετήσια συνδρομή στον ελληνικό και διεθνή φορολογικό οδηγό

Φορολογική Ανάλυση 50 χωρών
η σχέση με την Ελλάδα αναφορικά με εισοδήματα, τόκους, μερίσματα, ΦΠΑ
Εταιρικό και Χρηματοοικονομικό πλαίσιο
Απεριόριστη πρόσβαση στις Φορολογικές Μελέτης της TaxExperts
Απεριόριστη πρόσβαση στους βασικούς Φορολογικούς Νόμους της Ελλάδας
Κόστος 90 ευρώ / έτος + ΦΠΑ

Εγγραφή