Κάτοικοι Εξωτερικού

Κάτοικοι Εξωτερικού

Σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013), η φορολογική κατοικία των φυσικών προσώπων προσδιορίζεται βάσει των οικονομικών και ζωτικών τους συμφερόντων. Μολονότι το πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας και η σύμβαση εργασίας αποτελούν τα βασικά δικαιολογητικά για τη μετεγγραφή στη Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, η διαδικασία ενώπιον των τοπικών ΔΟΥ είναι συνήθως ιδιαίτερα πολύπλοκη και απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή για να μη χρειαστεί ένα φορολογούμενος να φορολογηθεί για το παγκόσμιο εισόδημά του.

Η TaxΕxperts πέρα από τη γνώση, την τεράστια εμπειρία, την εγκυρότητα και την αξιοπιστία που διαθέτει, πλεονεκτεί έναντι των κλασσικών λογιστικών γραφείων εξαιτίας του εκτενούς δικτύου συνεργατών που διαθέτει εκτός Ελλάδας. Πολλές φορές η διεκπεραίωση τέτοιων εργασιών απαιτεί τη γνώση της Φορολογικής Νομοθεσίας της χώρας του εξωτερικού στην οποία διαμένει το φυσικό πρόσωπο. Επίσης, έχουμε διευθετήσει μεγάλο αριθμό υποθέσεων "αναδρομικών" αλλαγών φορολογικής κατοικίας, δηλαδή πολιτών που εγκαταστάθηκαν στο εξωτερικό αρκετά χρόνια πριν.

Για όλους τους Κατοίκους Εξωτερικού αναλαμβάνουμε θέματα όπως:

 • Αλλαγή φορολογικής κατοικίας
 • Ετήσια τεκμηρίωση με διατήρηση των προβλεπόμενων δικαιολογητικών στο φάκελο του φορολογουμένου
 • Ορισμός Φορολογικού Εκπροσώπου / Αντικλήτου
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Φόρο Ακίνητης Περιουσίας
 • Παρακολούθηση Εκκρεμών Υποθέσεων και Οφειλών
 • Ενημέρωση για επίκαιρα θέματα

Ετήσια Φορολογική Υποστήριξη Κατοίκων Εξωτερικού

 • Απεριόριστη πρόσβαση στον Ελληνικό και Διεθνή Φορολογικό Οδηγό
 • Απεριόριστα Online φορολογικά ερωτήματα
 • Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος
 • Ετήσια Τεκμηρίωση Φορολογικής Κατοικίας
 • Δηλώσεις ακινήτων
 • Υπηρεσία Αντικλήτου
Εγγραφή

Αλλαγή Φορολογικής Κατοικίας

Η διαδικασία της μεταφοράς ενός φυσικού προσώπου στη ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού, έχει δυσκολέψει σημαντικά σε σχέση με το παρελθόν. Ο λόγος είναι ότι πλέον για να γίνει δεκτή η αίτηση αλλαγής φορολογικής κατοικίας, το φυσικό πρόσωπο πρέπει να αποδείξει όχι μόνο ότι αλλάζει κατοικία, αλλά ότι στη νέα του κατοικία θα φορολογείται για το παγκόσμιο εισόδημά του. Για το σκοπό αυτό είναι απαραίτητο να προσκομίσει και ένα πρόσφατο Πιστοποιητικό Φορολογικής Κατοικίας ή άλλο αποδεικτικό έγγραφο από τη χώρα προορισμού (ΠΟΛ.1201/2017 και ΠΟΛ 1177/2014).

Ετήσια Φορολογική Υποστήριξη μέσω της Υπηρεσίας Client Portal

Η συγκεκριμένη υπηρεσία ενδείκνυται για κατοίκους εξωτερικού, οι οποίοι διαμένουν μακριά από την Ελλάδα, γεγονός που καθιστά την ενημέρωση τους δυσκολότερη και αδύνατη την επίσκεψη στις φορολογικές αρχές για την διευθέτηση φορολογικών ζητημάτων. Επιπλέον, μέσα από την ηλεκτρονική πλατφόρμα αλληλογραφίας έχει συνεχή και αδιάλειπτη επικοινωνία με το φορολογικό σου σύμβουλο.

Με την ετήσια συνδρομή στην υπηρεσία Client Portal αποκτάς:

 • Καθημερινή, έγκυρη και απλουστευμένη ενημέρωση για τις αλλαγές στη φορολογία μέσα από τον Ελληνικό Φορολογικό Οδηγό.
 • Χρήση της υπηρεσίας “Ask the Experts
 • Προγραμματισμένες συναντήσεις στα γραφεία μας με χρήση της υπηρεσίας “Meet the Experts
 • Φορολογική Συμμόρφωση σε επίπεδο εισοδήματος και ακίνητης περιουσίας.
 • Παρακολούθηση των οφειλών
“Εξαιρετική υπηρεσία ειδικά για εμάς
που μένουμε στο εξωτερικό.”
Γιάννης Ιδιωτικός Υπάλληλος στην Αγγλία
“Κουράστηκα να ψάχνω στο google
για απαντήσεις σε σοβαρά θέματα.”
Ελένη Εισοδηματίας από Αθήνα
“Άλλο πράγμα ο λογιστής, άλλο
ο φοροτεχνικός μου.”
Μιχάλης Επιχειρηματίας από Θεσσαλονίκη

Γιατί χρειάζομαι Φορολογική Υποστήριξη;

Καλώς ή κακώς τα δεδομένα έχουν ως εξής:
 • Η Ασφάλιση των περιουσιακών σας στοιχείων πρέπει να είναι Νο1 προτεραιότητα
 • Κατά μέσο όρο τα τελευταία χρόνια ψηφίζονται 8 Φορολογικοί Νόμοι ανά έτος.
 • Κατά μέσο όρο τα τελευταία χρόνια εκδίδονται πάνω από 200 εγκύκλιοι, οδηγίες και ερμηνείες του Υπουργείου Οικονομικών ανά έτος.
 • Πολλοί λογιστές δυσκολεύονται να παρακολουθήσουν τις εξελίξεις λόγω καθημερινού φόρτου εργασίας.
 • Το νομικό πλαίσιο, με την ψήφιση του Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών (ν. 4174/2013), είναι πλέον πολύ πιο αυστηρό.
 • Είναι τουλάχιστον επικίνδυνο να παίρνεις αποφάσεις ψάχνοντας στα τυφλά στο διαδίκτυο.
Προφύλαξε την περιουσία και τα συμφέροντά
σου με την συμβολή των ειδικών.
Meet The Experts Συνάντηση Εργασίας
με τους ειδικούς.
Απεριόριστα Ερωτήματα

Εξατομικευμένες Συμβουλές
Από 100€
Client Portal Υπεύθυνες, Αξιόπιστες
και Ολοκληρωμένες
Υπηρεσίες Φορολογικής
και Οικονομικής Διαχείρισης
Εγγραφή
Ask The Experts Ρωτήστε μας για τα
φορολογικά σας
θεματα Online.
Γραπτές Ερωτήσεις

Τεκμηριωμένες Απαντήσεις
50€ + ΦΠΑ