Εταιρεία

Εταιρεία

H TaxExperts είναι ένα μπουτίκ γραφείο φορολογικών και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και το εξωτερικό από το 2000, παρέχοντας συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ένα περιορισμένο και πολύ επιλεγμένο αριθμό ιδιωτών και επιχειρήσεων. Η ιστοσελίδα www.TaxExperts.gr λειτουργεί από το 2004 και είναι μία από τις πρώτες πύλες φορολογικής ενημέρωσης της Ελλάδας και η μοναδική μέχρι σήμερα που έχει μεταφραστεί στα Γαλλικά, τα Γερμανικά, τα Ισπανικά και τα Κινέζικα.

Η λειτουργία μας στηρίζεται σε 4 πυλώνες.

1. Άνθρωποι

Οι υπηρεσίες παρέχονται από εμάς, τους ανθρώπους της TaxExperts και τίποτα δεν είναι πιο πολύτιμο από τις γνώσεις, την εμπειρία, τις προσωπικές αξίες και τον επαγγελματισμό μας. Η TaxExperts είναι μία ομάδα συμβούλων με υψηλό IQ και εξαιρετικές ικανότητες.

2. Νομιμότητα

Η λειτουργία μας διέπεται από τους ελληνικούς και διεθνείς κανονισμούς για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και το ξέπλυμα του μαύρου χρήματος. Όλες μας οι υπηρεσίες υπόκειται στις διατάξεις του N. 4557/2018 «Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας» (ΦΕΚ 139Α/2018), όπως εφαρμόζεται σήμερα (ΠΟΛ.1200/2018 και ΠΟΛ.1201/2018).

3. Εξειδίκευση

Παρόλο που οι γνώσεις και η εμπειρία μας καλύπτουν ένα πολύ ευρύ φάσμα υπηρεσιών, είμαστε ιδιαίτερα ικανοί στα παρακάτω αντικείμενα:

  • Θέματα φορολογικής κατοικίας
  • ΦΠΑ Φορολογικών Αντιπροσώπων
  • Ενδοομιλικές συναλλαγές
  • Διεθνή φορολογικά θέματα
  • Ποιοτικός έλεγχος

4. Αποκλειστικότητα

Κατά επιλογή, είμαστε ένα εξειδικευμένο, μπουτίκ γραφείο, με περιορισμένο αριθμό πελατών. Εξασφαλίζουμε την αποκλειστικότητα στην παροχή των υπηρεσιών, αποκλείουμε τη σύγκρουση συμφερόντων και θωρακίζουμε την εμπιστευτικότητα σε ένα επιλεγμένο κύκλο ιδιωτών και επιχειρήσεων.

Πελατολόγιο

Οι πελάτες μας δραστηριοποιούνται σε διάφορους κλάδους της ελληνικής και διεθνούς οικονομίας. Ενδεικτικά, υποστηρίζουμε ομίλους Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, χονδρικού εμπορίου τροφίμων και ποτών, λιανικού εμπορίου αθλητικών ειδών, εταιρείες διεθνών μεταφορών, εξόρυξης πρώτων υλών και μαρμάρων, μεγάλα ταξιδιωτικά πρακτορεία και εκδοτικούς οίκους. Παράλληλα, διατηρούμε ένα επιλεγμένο πελατολόγιο ιδιωτών (Κατοίκων Εξωτερικού και Ελλάδας), στους οποίους παρέχουμε πλήρεις υπηρεσίες φορολογικών συμβουλών και συμμόρφωσης.