Δήλωση και έλεγχος περιουσιακής κατάστασης

Αριθ. πρωτ.: 105/Γ/5.10.2016 Υποβολή ετήσιων Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης και Δηλώσεων Οικονομικών Συμφερόντων έτους 2016 (φορολογικό 2015)

Αθήνα. 5-10-2016 
Αριθ. Πρωτ.: 105/Γ/2016

Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης 
Γ' Μονάδα

Ταχ. Δ/νση: Πειραιώς 207 και Αλκίφρονος 92 
118 53, Αθήνα

Θέμα: «Υποβολή ετήσιων Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης και Δηλώσεων Οικονομικών Συμφερόντων έτους 2016 (φορολογικό 2015) »

Κ.Υ.Α. αριθμ. πρωτ.: 1846/13.10.2016 Τύπος και περιεχόμενο της Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης (Δ.Π.Κ) και της Δήλωσης Οικονομικών Συμφερόντων (Δ.Ο.Σ) Ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων αυτών

Αριθμ. 1846/2016
(ΦΕΚ Β' 3300/13-10-2016)
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη: