Αρ. Πρωτ. Δ17Δ 5018787 - 21/04/2011 - Τιμές συναλλάγματος

Αρ. Πρωτ. Δ17Δ 5018787 - 21/04/2011 - Τιμές συναλλάγματος

Τιμές συναλλάγματος για τον καθορισμό της δασμολογητέας και της φορολογητέας αξίας, για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης και του Φ.Π.Α.

ΣΧΕΤ.: Η αριθ. πρωτ. Δ17 Δ 5013955 ΕΞ 28.3.2011 Δ.Υ.Ο. Η αριθ. πρωτ. Δ17 Δ 5015752 ΕΞ 2011 Δ.Υ.Ο.

Σε συνέχεια των παραπάνω σχετικών Δ.Υ.Ο, σας διαβιβάζουμε, συνημμένα, πίνακα με τις «Τιμές αναφοράς συναλλάγματος εξωτερικού έναντι του Ευρώ» της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας με τις βεβαιωθείσες τιμές της 20.04.2011, προτελευταίας Τετάρτης μηνός Απριλίου 2011, που θα πρέπει να εφαρμόζονται για τον καθορισμό της δασμολογητέας και της φορολογητέας αξίας για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης και του Φ.Π.Α, τον μήνα Μαϊο 2011, εκτός αν κάποια τιμή αντικατασταθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 171 του καν.(ΕΟΚ) αριθ. 2454/93, οπότε θα σας ενημερώσουμε σχετικά.

Οι Προϊστάμενοι των Τελωνειακών Περιφερειών παρακαλούνται για την ενημέρωση των Τελωνείων δικαιοδοσίας τους.

pinakas_timwn_anaforas_synallagmatos.pdf

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ α/α
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΥΡΟΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ

 

Αθήνα, 21 Απριλίου 2011
Αρ. Πρωτ.:Δ17Δ 5018787 ΕΞ 2011