Αρ. πρωτ.: ΔΤΥΒ 0005443 ΕΞ 2015/16.4.2015 Αναπροσαρμογή των Αντικειμενικών Αξιών των Ακινήτων έως το τέλος Ιουνίου

Αρ. πρωτ.: ΔΤΥΒ 0005443 ΕΞ 2015/16.4.2015 Αναπροσαρμογή των Αντικειμενικών Αξιών των Ακινήτων έως το τέλος Ιουνίου

Αθήνα 16-4-2015
Αρ.πρωτ.: ΔΤΥΒ 0005443 ΕΞ 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ και ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Β'- ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΞΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Πληροφορίες: Α. Καλοπούλου
Ταχ. Δ/νση: Κολωνού 2 & Πειραιώς
Ταχ. Κώδικας: 104 37 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 5235643

ΘΕΜΑ: Απάντηση στην με αρ.πρωτ.: 1450/2-4-2015 ερώτηση

Απαντώντας στην με αρ.πρωτ.: 1450/2.4.2015 ερώτηση που κατέθεσε στην Βουλή των Ελλήνων η βουλευτής κα Μαρία Αντωνίου σχετικά με την αναπροσαρμογή των Αντικειμενικών Αξιών των Ακινήτων, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Η Διοίκηση, σε συμμόρφωση με την αρ. 4003/2014 απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, είναι σε διαδικασία μελέτης και συντονισμού των κατάλληλων ενεργειών, ώστε μέσα στην ταχθείσα προθεσμία και συγκεκριμένα έως τέλος Ιουνίου 2015 να καθορισθούν, όπου αυτό απαιτείται, νέες τιμές προσδιορισμού της αντικειμενικής αξίας των ακινήτων για όλη τη Χώρα, οι οποίες θα αποδίδουν πιστότερα τη σημερινή πραγματική εικόνα της αγοράς των ακινήτων.

Η ΑΝΑΠΛΗΡ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΝΑΝΤΙΑ ΒΑΛΑΒΑΝΗ