Αριθ. πρωτ.: Δ. ΟΡΓ. Δ 1095352 ΕΞ 2017 Αποστολή επικαιροποιημένης κατάστασης με τα κράτη που έχουν προσχωρήσει στη Σύμβαση της Χάγης

Αριθ. πρωτ.: Δ. ΟΡΓ. Δ 1095352 ΕΞ 2017 Αποστολή επικαιροποιημένης κατάστασης με τα κράτη που έχουν προσχωρήσει στη Σύμβαση της Χάγης

Αθήνα, 22 Ιουνίου 2017
Αριθ. Πρωτ.: Δ. ΟΡΓ. Δ 1095352 ΕΞ 2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Δ’

Ταχ. Δ/νση : Λεωχάρους 2
10184 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Μπάκα Αικατερίνη
Τηλέφωνο : 210-32.22.516
Fax : 210-32.30.829
Url : www.aade.gr

ΘΕΜΑ: «Αποστολή επικαιροποιημένης κατάστασης με τα κράτη που έχουν προσχωρήσει στη Σύμβαση της Χάγης».

1. Σας στέλνουμε συνημμένα για ενημέρωση και χρήση σας, επικαιροποιημένη την αναφερόμενη στο παραπάνω σε περίληψη θέμα κατάσταση.

2. Υπενθυμίζουμε ότι:
α) Για τις χώρες: Αλβανία, Περού, Κιργιστάν, Μογγολία και Ουζμπεκιστάν, για τις οποίες η Ελλάδα έχει εκφράσει αντιρρήσεις για την προσχώρησή τους στη Σύμβαση της Χάγης, ισχύουν τα αναφερόμενα στο αριθ.1059356/627/0006Δ/3.6.2008 έγγραφο της Διεύθυνσης Οργάνωσης της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης της Γενικής Γραμματείας Φορολογικών και Τελωνειακών Θεμάτων του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών και στο αριθ. Δ. ΟΡΓ. Δ 1030259 ΕΞ 2016/25.2.2016 έγγραφο του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών.
β) Για τα έγγραφα που έχουν συνταχθεί στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας και προσάγονται στις Υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) ισχύουν τα αναφερόμενα στο αριθ. 1122798/1216/0006Δ/10.1.2008 έγγραφο της Διεύθυνσης Οργάνωσης.

3. Επισημαίνουμε ότι τα δημόσια έγγραφα που προέρχονται από το Μαρόκο χρήζουν επισημείωσης της Σύμβασης της Χάγης (σφραγίδα Apostille). Συνεπώς, το αριθ. Δ6Δ 1179099 ΕΞ2012/24.12.2012 έγγραφο του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης της Γ.Γ.Δ.Ε. αφορά στη διαδικασία επικύρωσης των εγγράφων που προέρχονται από τις υπόλοιπες χώρες που περιλαμβάνονται σε αυτό (Αιθιοπία, Αλγερία, Ινδονησία, Ιράκ, Ιράν, Κένυα, Λαϊκή Δημοκρατία Κονγκό, Λιβύη, Νιγηρία, Πακιστάν, Σουδάν, Φιλιππίνες) και επιπλέον, από τις χώρες: Αφγανιστάν, Γκάνα, Ερυθραία, Μάλι, Μπαγκλαντές, Σενεγάλη και Σρι Λάνκα (Υπουργείο Εξωτερικών: http://www.mfa.gr/kep-politon-kai-apodimon-ellinon.html). Η διαδικασία επικύρωσης των εγγράφων των ως άνω χωρών γίνεται μόνο από τις έμμισθες Προξενικές Αρχές της Ελλάδος στις χώρες αυτές, κατά τα αναφερόμενα στο προαναφερθέν έγγραφο.

4. Σας ενημερώνουμε, επίσης, ότι τα έγγραφα που αφορούν στο κύρος των αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων είναι καταχωρημένα στην Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη της Α.Α.Δ.Ε., στη διαδρομή: συλλογές → Κύρος αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων (http://www.publicrevenue.gr/elib/public/link/id/8149).

Με εντολή Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων

Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ