ΑΠΟΦΑΣΗ 210/09/ΔΟΣ - 23/01/2009

ΑΠΟΦΑΣΗ 210/09/ΔΟΣ - 23/01/2009

Θέμα:  Έναρξη ισχύος νέων Συμβάσεων για την αποφυγή της διπλής φορολογίας του εισοδήματος ΙΣΛΑΝΔΙΑ - ΜΑΛΤΑ - ΕΣΘΟΝΙΑ

Σχετικά με το παραπάνω θέμα και σε συνέχεια τηλεφωνικών επικοινωνιών και ερωτημάτων, σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. ΙΣΛΑΝΔΙΑ
Η ως άνω ΣΑΔΦ κυρώθηκε με τον Ν. 3684/2008, (ΦΕΚ 147/16-7-2008) και οι διατάξεις της εφαρμόζονται στα εισοδήματα που αποκτώνται από 1-1-2009.

2. ΜΑΛΤΑ
Η Σύμβαση αυτή κυρώθηκε με τον Ν.

3681/2008

, (ΦΕΚ 144/16-7-08), και οι διατάξεις της εφαρμόζονται σε εισοδήματα που αποκτώνται από 1-1-2009.

3. ΕΣΘΟΝΙΑ
Η παραπάνω Σύμβαση κυρώθηκε με τον Ν. 3682/2008, (ΦΕΚ 145/16-7-08), και οι διατάξεις της εφαρμόζονται σε εισοδήματα που αποκτώνται από 1-1-2009.
 

ΥΠΟΙΚ 210/09/ΔΟΣ/23.1.2009