Επιστροφή κατασχεμένου προνοιακού επιδόματος σε ανάπηρο υπό δικαστική συμπαράσταση

Επιστροφή κατασχεμένου προνοιακού επιδόματος σε ανάπηρο υπό δικαστική συμπαράσταση

Στον Συνήγορο του Πολίτη απευθύνθηκε μητέρα αναπήρου υπό δικαστική συμπαράσταση ο οποίος είναι δικαιούχος προνοιακού επιδόματος από πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης Δήμου. Ο Δήμος κατέθετε το επίδομα αυτό σε τραπεζικό λογαριασμό, ο οποίος όμως δεν είχε δηλωθεί ως ακατάσχετος. Άλλος Δήμος, στον οποίο ο πατέρας και δικαστικός συμπαραστάτης του αναπήρου είχε οφειλή από λογαριασμό ύδρευσης, έδωσε εντολή να δεσμευθεί από τον τραπεζικό λογαριασμό του αναπήρου το ποσό της οφειλής του πατέρα του.

Η Ανεξάρτητη Αρχή απευθύνθηκε στο Δήμο που έδωσε την εντολή κατάσχεσης και ζήτησε να επιστραφεί το κατασχεθέν ποσό, εφόσον τα χρήματα αυτά αφορούν αποκλειστικά το επίδομα. Αρχικά ο Δήμος υποστήριξε ότι ο λογαριασμός δεν είχε δηλωθεί ως ακατάσχετος.

Ωστόσο, στη συνέχεια, το δημοτικό συμβούλιο, κατόπιν εισήγησης της Ταμειακής Υπηρεσίας, αποφάσισε ομόφωνα την επιστροφή του ποσού στον λογαριασμό του προνοιακού επιδόματος, με επαναβεβαίωση της οφειλής στο όνομα του οφειλέτη πατέρα, σημειώνοντας ότι «το θέμα άπτεται στο κοινό περί δικαίου αίσθημα και σύμφωνα με τη ρυθμιστική βούληση του Νομοθέτη, δύναται να διευκολυνθεί και να ανακουφισθεί οικονομικά το θιγόμενο τέκνο».

Ο Συνήγορος εκφράζει την ικανοποίησή του για την εξέλιξη αυτή. Επισημαίνει, όμως, ότι παρόμοια ζητήματα ανακύπτουν σε πολλές περιπτώσεις κοινών λογαριασμών με συνδικαιούχους οι οποίοι δεν σχετίζονται με χρήματα που κατατίθενται στους λογαριασμούς αυτούς και προέρχονται από μισθούς, συντάξεις, προνοιακά και ασφαλιστικά βοηθήματα, αλλά απλά εξυπηρετούν τους πραγματικούς δικαιούχους που αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας ή δυσκολίες μετακίνησης.

Ωστόσο, τα άτομα αυτά αντιμετωπίζονται από τον νόμο ως ισότιμοι συνδικαιούχοι των χρημάτων και, εάν είναι οφειλέτες, οι λογαριασμοί αυτοί υπόκεινται σε κατασχέσεις ως προς το μέρος των χρημάτων που τους αναλογεί.