Αριθ. πρωτ.: 50566/15.10.2014 Χορήγηση άδειας διαμονής σε ιδιοκτήτες ακινήτων

Αριθ. πρωτ.: 50566/15.10.2014 Χορήγηση άδειας διαμονής σε ιδιοκτήτες ακινήτων

Αθήνα, 15 Οκτωβρίου 2014
Αριθ. Πρωτ: 50566

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΕΝΤΑΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ

Πληροφορίες: Δ. Διαμαντίδου
Τηλέφωνο: 2131361219,1220,1278
Ταχ. Δ/νση: Ευαγγελιστρίας 2
ΤΚ. 10563

Θέμα : Χορήγηση άδειας διαμονής σε ιδιοκτήτες ακινήτων

Σε απάντηση σχετικών ερωτημάτων αναφορικά με την αποδοχή της «Καταχώρησης Εγγραπτέας Πράξης» που χορηγείται από το αρμόδιο Κτηματολογικό Γραφείο αντί του απαιτούμενου «αποδεικτικού μεταγραφής του συμβολαίου αγοραπωλησίας από το αρμόδιο υποθηκοφυλακείο», ως ισοδύναμου δικαιολογητικού για την παραλαβή αιτήματος για χορήγηση άδειας διαμονής σε επενδυτές ακινήτων, σας γνωρίζουμε ότι αυτό είναι δυνατό, καθόσον, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2664/1998, με την ολοκλήρωση της κτηματογράφησης μιας περιοχής, παύει να ισχύει το σύστημα «Μεταγραφών και Υποθηκών» και αντικαθίσταται με το σύστημα του «Λειτουργούντος κτηματολογίου».

Ως εκ τούτου, σε όσες περιπτώσεις τα ακίνητα βρίσκονται σε περιοχές που έχουν κτηματογραφηθεί και λειτουργούν μεταβατικά ή οριστικά Κτηματολογικά Γραφεία, θα παραλαμβάνετε τα σχετικά αιτήματα και θα χορηγείτε βεβαίωση τύπου Α’.

Ο Γενικός Γραμματέας
Άγγελος Συρίγος