Αριθμ. πρωτ.: 66799/15.9.2014 Έκδοση ΤΑΠ Β΄ Τριμήνου 2014

Αριθμ. πρωτ.: 66799/15.9.2014 Έκδοση ΤΑΠ Β΄ Τριμήνου 2014

Αθήνα, 15-9-2014
Αριθμ. Πρωτ: 66799

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Ταχ. Δ/νση : Μεσογείων 96
Ταχ. Κώδ. : 115 27
Πληροφορίες : Δημ. Ιατρού
e-mail : iatroud@justice.gov.gr
Τηλέφωνο : 213.130.7578
FAX : 213.130.7358

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 4η

ΕΠΕΙΓΟΝ

ΘΕΜΑ: «Έκδοση ΤΑΠ Β΄ Τριμήνου 2014»

Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκαν κι εντός των προσεχών ημερών θα σας σταλούν ταχυδρομικώς, οι συνημμένες στην παρούσα καταστάσεις του ΤΑΠ Β΄ Τριμήνου 2014, ανά παροχή και ανά Μίσθωμα, προκειμένου να προβείτε στην παρακράτησή του από τους υπόχρεους, κατά την πληρωμή των μισθωμάτων του Γ΄ Τριμήνου του 2014.

Η ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗΣ
Β. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ

Ακριβές Αντίγραφο
Ο Προϊστάμενος του Τμήματος
καα
Δημ. Ιατρού