Έλεγχος Ποιότητας

'Ελεγχος Ποιότητας

H TaxExperts σε συνεργασία με οίκο του εξωτερικού παρέχει τη μοναδική για τα ελληνικά δεδομένα υπηρεσία Financial & Tax Assurance. Η υπηρεσία αποσκοπεί στον ποιοτικό έλεγχο όλων των διαδικασιών που πραγματοποιούνται εντός του Λογιστηρίου και της Οικονομικής διεύθυνσης μίας εταιρείας.

Βασίζεται σε διεθνή πρότυπα εσωτερικού ελέγχου και δεν αντικαθιστά το ρόλο του ορκωτού ελεγκτή, αλλά εγκαθιδρύει την ιδιότητα του φορολογικού ελεγκτή που λειτουργεί για λογαριασμό του μετόχου και της διοίκησης της εταιρείας.

Ελεγχος Ελεγχος Ελεγχος
Ποιότητα Ποιότητα Ποιότητα
Διακυβέρνηση Διακυβέρνηση Διακυβέρνηση

Η υπηρεσία Financial & Tax Assurance είναι ιδανική για περιπτώσεις:

  • Ελέγχου των εσωτερικών διαδικασιών του λογιστηρίου και ιδιαίτερα του λογιστή που καταρτίσει τις φορολογικές δηλώσεις.
  • Συγχωνεύσεων και εξαγορών για την αποτίμηση του φορολογικού κινδύνου.
  • Εφαρμογή διαδικασιών ελέγχου της διοίκησης.
  • Εφαρμογή διεθνών προτύπων ποιότητας τύπου ISO.
  • Έλεγχος του Φακέλου Τεκμηρίωσης Ενδοομιλικών Συναλλαγών
  • Έλεγχος του Φορολογικού Πιστοποιητικού

Contact The Experts

Αν δεν έχετε κάποιο ερώτημα και θέλετε να σας στείλουμε μία προσφορά επικοινωνήστε μαζί μας στο goglobal@taxexperts.gr ή τηλεφωνικά στο 2107245725