Κάβα Πληροφοριών "Ανώνυμες Εταιρείες"

Εφαρμογή ΕΛΠ

Η TaxExperts προσφέρει ένα μοναδικό – value for money – πακέτο εναρμόνισης με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα του ν.4308/14. με στόχο την εξυπηρέτηση των λογιστών και των επιχειρήσεων που θα εναρμονιστούν με τις νέες μεθόδους αποτύπωσης των οικονομικών καταστάσεων.

Έλεγχος Ποιότητας

Αν αποζητάτε την ορθή λειτουργία και την τήρηση των προβλεπόμενων διαδικασιών σε επίπεδο οικονομικής διεύθυνσης και διοίκησης, την αποτελεσματικότητα στις δομές της εταιρείας σας, ο συνδετικός κρίκος λέγεται έλεγχος ποιότητας. 

Διεθνές Επιχειρείν

Θέλετε να ξεκινήσετε ή να επεκτείνετε την επιχειρηματική σας δραστηριότητα στο εξωτερικό? Μπορούμε να αναλύσουμε και να σας στηρίζουμε σε όλα τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε. 

Ενδοομιλικές Συναλλαγές

Πότε δυο εταιρείες νοούνται ως συνδεδεμένες? Ποια είναι τα όρια που καθιστούν μία εταιρεία υπόχρεη? Εμπιστευτείτε την ομάδα της TaxExperts για την παρακολούθηση και τεκμηρίωση των ενδοομιλικών σας συναλλαγών.

Υποστήριξη Επιχειρήσεων

Χωρίς να θέλουμε να υποκαταστήσουμε το λογιστήριο σας, μπορούμε να σας ενημερώνουμε για τις τρέχουσες φορολογικές εξελίξεις, να επιβλέπουμε τις δηλώσεις σας και να συμβουλεύουμε τη Διοίκηση σε επίπεδο φορολογικού σχεδιασμού με τακτικές συναντήσεις.