Ι.Κ.Α. αριθ. πρωτ.: ΤΟ1/652/125/ 24.8.2016 Κοινοποίηση εγγράφων οδηγιών του Ε.Τ.Ε.Α. σχετικά «με την άσκηση προσφυγών και εφέσεων κατά αποφάσεων που αφορούν επικουρική σύνταξη»

Ι.Κ.Α. αριθ. πρωτ.: ΤΟ1/652/125/ 24.8.2016 Κοινοποίηση εγγράφων οδηγιών του Ε.Τ.Ε.Α. σχετικά «με την άσκηση προσφυγών και εφέσεων κατά αποφάσεων που αφορούν επικουρική σύνταξη»

Αθήνα 24 / 08 / 2016

Αριθ. Πρωτ. ΤΟ1/652/125

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΧ/ΝΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 

 

Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241)

FAX: 2105228747 

e-mail : diefpar@ika.gr

 

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ 

 

ΘΕΜΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΤΟΥ ΕΤΕΑ ΣΧΕΤΙΚΑ «ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΚΑΙ ΕΦΕΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ»

 

ΣΧΕΤ : To 69734/17.5.2016 έγγραφο έγγραφο ETEA

 

Σας κοινοποιούμε προς γνώση και εφαρμογή το ανωτέρω σχετικό έγγραφο του ΕΤΕΑ, με το οποίο παρέχονται οδηγίες για την άσκηση Προσφυγών και Εφέσεων κατά αποφάσεων που αφορούν επικουρική σύνταξη και ειδικότερα ως προς την ενεργητική νομιμοποίηση του τ. ΕΤΕΑΜ ως διαδίκου στα Ελληνικά Δικαστήρια.

 

Για περαιτέρω διευκρινίσεις, θα απευθύνεστε στις υπηρεσίες του ΕΤΕΑ.

 

 

 

 

H ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΙΩΑΝΝΑ ΓΑΤΗ- ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ       

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ