Αρθρογραφία TaxExperts

12.8.2014

Σας παρουσιάζουμε μία εξαιρετική μελέτη για τους Ημιυπαίθριους χώρους που πραγματοποιήθηκε από τον κ. Σταύρο Τερζάκη, εισηγητή σεμιναρίων του Ινστιτούτου Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Μελών Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (www.iekemtee.gr).

12.8.2014

Με το άρθρο 16 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, όπως τροποποιήθηκε με το ν.3986/2011 ορίζονται τα τεκμήρια δαπανών διαβίωσης των φορολογουμένων.

12.8.2014

Από την Δευτέρα 5 Δεκεμβρίου άνοιξε η ηλεκτρονική πύλη του Taxisnet για την υποβολή και την μεταβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων από το δικτυακό τόπο www.gsis.gr με την επιλογή «Υποβολή δηλώσεων στοιχείων ακινήτων Ε9».

12.8.2014

Από την Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου μπήκε στην ζωή μας το εργόσημο ή όπως κοινώς θα το λέγαμε κουπόνι εργασίας. Τι σημαίνει για εμάς και πόσο επηρεάζει την καθημερινή μας ζωή. Το εργόσημο είναι μία δίπτυχη επιταγή που ενσωματώνει την αμοιβή και τις εισφορές αυτού που μας παρέχει μία εργασία όπως ρητά αναφέρονται στην εγκύκλιο του ΙΚΑ 68/9-9-2011.

Στην ουσία το εργόσημο ολοκληρώνει τη διαδικασία της αυτασφάλισης για πολλές κατηγορίες επαγγελμάτων τα οποίο μέχρι σήμερα ανήκαν ως επί τω πλείστον στη μαύρη εργασία.

12.8.2014

Ακούμε, διαβάζουμε και συζητάμε από τον Σεπτέμβριο για το ειδικό τέλος ακινήτων μέχρι που φτάνει η στιγμή που ανοίγοντας τον λογαριασμό της Δ.Ε.Η. διαπιστώνουμε ότι έχει συμπεριληφθεί και στον δικό μας λογαριασμό το ΄΄νέο χαράτσ鴨. Τι κάνουμε όμως όταν ο Λογαριασμός έχει λάθη ?

9.3.2014

Το φορολογικό έτος 2013 (οικ. έτος 2014) μπήκε σε εφαρμογή η τεκμηρίωση των ενδοομιλικών συναλλαγών, για δεύτερη χρονιά, υπό την αρμοδιότητα του Υπουργείου Οικονομικών.

8.1.2014

Τα ακίνητα αναμφισβήτητα έχουν αποτελέσει στόχο για την εξασφάλιση δημοσίων εσόδων κατά τη διάρκεια της κρίσης. Ενδεικτικά υπενθυμίζουμε το ΕΕΤΗΔΕ το οποίο επιβλήθηκε μέσω των τιμολογίων της ΔΕΗ ,γνωστό και ως «χαράτσι», το ΕΤΑΚ και το ΦΑΠ. Οι συγκεκριμένοι φόροι επιβάλλονται στους κατόχους ακινήτων, ανεξάρτητα αν τα χρησιμοποιούν για ιδιοκατοίκηση, τα διατηρούν κλειστά ή τα μισθώνουν σε κάποιο τρίτο, γεγονός που έχει εγείρει σημαντικές αντιδράσεις από τη στιγμή που δε φορολογείται κάποιο παραγόμενο εισόδημα, όπως θα προσδιόριζε μια εύλογη πρακτική.

3.12.2013

H TaxExperts παρουσιάζει για πρώτη φορά τον απόλυτο οδηγό για την έναρξη και μεταβολή εργασιών στη ΔΟΥ. Μέσα από αυτό το αναλυτικό άρθρο μπορείτε πλέον να μαζέψετε όλα τα δικαιιολογητικά και να αποφύγετε την ταλαιπωρία στις Εφορίες. Για περισσότερες πληροφορίες μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

1.11.2013

Όπως είναι πλέον γνωστό, με την εφαρμογή του ν.4110/2013 τροποποιήθηκε το άρθρο 39 του Κ.Φ.Ε., το οποίο υποχρέωσε στην υποβολή συνοπτικού πίνακα στη Γ.Γ.Π.Σ. και την κατάρτιση φακέλου τεκμηρίωσης, τις επιχειρήσεις με ενδοομιλικές συναλλαγές το ύψος των οποίων ξεπερνά τις 100.000 για τζίρο έως 5 εκατ. και τις 200.000 για 5 εκατ. και πάνω. Επίσης, για τον περιορισμό του διαχειριστικού κόστους του φακέλου και κυρίως του απαιτούμενου χρόνου για την κατάρτισή του, θεσπίστηκε με το άρθρο 91 του ν.4182/2013 και την ΠΟΛ.1220/2013, το όριο των 20.000 ευρώ ανά συναλλαγή συνδεδεμένης.

 

30.10.2013

Οι Τελευταίες Διευκρινήσεις με την ΠΟΛ.1179/2013

Με την ΠΟΛ.1179/2013 καθορίστηκαν οι λεπτομέρειες αναφορικά με την υποβολή του συνοπτικού πίνακα πληροφοριών και την κατάρτιση του φακέλου τεκμηρίωσης των τιμών των ενδοομιλικών συναλλαγών για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012.

23.7.2013

Εκ νέου παράτηση έλαβε η υποβολή του συνοπτικού πίνακα στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) του Υπουργείου Οικονομικών. Η εν λόγω εξέλιξη ήταν αναμενόμενη, καθώς έπρεπε να δοθεί χρόνος στη ΓΓΠΣ για το άνοιγμα της σχετικής ηλεκτρονικής εφαρμογής και στο Υπουργείο Οικονομικών για την έκδοση διευκρινιστικής εγκυκλίου.

7.7.2013

Ημεδαπές επιχειρήσεις που συνδέονται με άλλη επιχείρηση κατά την έννοια της παρ. 2 του άρθρου 39 του ν.2238, υποχρεούνται να τηρούν για το Οικονομικό Έτος 2013 (χρήση 2012) Φάκελο Τεκμηρίωσης τιμών των ενδοομιλικών συναλλαγών τους.

Ο Φάκελος Τεκμηρίωσης περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργική ταυτότητα της επιχείρησης, όπως τον όμιλο στον οποίο ανήκει, τις λειτουργίες που επιτελεί και τους κινδύνους που αναλαμβάνει, καθώς και κατάλογο με τις ενδοομιλικές συναλλαγές προς τεκμηρίωση, οι οποίες πραγματοποιούνται εντός της οικείας διαχειριστικής περιόδου και σύντομη περιγραφή της μεθόδου τεκμηρίωσης που εφαρμόζεται. Ο φάκελος τεκμηρίωσης τηρείται στην επιχείρηση και τίθεται στη διάθεση της αρμόδιας ελεγκτικής αρχής στα πλαίσια ελέγχου, εντός εύλογου χρόνου ο οποίος δεν μπορεί να υπερβαίνει τις τριάντα (30) ημέρες.

Ετήσια συνδρομή στον ελληνικό και διεθνή φορολογικό οδηγό

Φορολογική Ανάλυση 50 χωρών
η σχέση με την Ελλάδα αναφορικά με εισοδήματα, τόκους, μερίσματα, ΦΠΑ
Εταιρικό και Χρηματοοικονομικό πλαίσιο
Απεριόριστη πρόσβαση στις Φορολογικές Μελέτης της TaxExperts
Απεριόριστη πρόσβαση στους βασικούς Φορολογικούς Νόμους της Ελλάδας
Κόστος 90 ευρώ / έτος + ΦΠΑ

Εγγραφή