Αρθρογραφία TaxExperts

30.3.2015

Σύμφωνα με την Εγκύκλιο 1067, η οποία δημοσιεύθηκε στις 26.03.2015, επισημαίνονται οι κατηγορίες εκείνες των κατοίκων εξωτερικού που έχουν υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης στην Ελλάδα  για τα εισοδήματα του έτους 2014 και έπειτα. Επίσης, διευκρινίζονται σημαντικά διαδικαστικά θέματα σχετικά με την πίστωση φόρου που έχει καταβληθεί στην αλλοδαπή, για τις περιπτώσεις φορολογουμένων που οφείλουν να δηλώνουν στην Ελλάδα το παγκόσμιο εισόδημά τους.

30.3.2015

Η Εγκύκλιος 1058/2015, η οποία έρχεται ως συνέχεια του εκδοθέντος Δελτίου Τύπου της 18ης Μαρτίου, ψηφίστηκε από τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών  στις 27 Μαρτίου 2015, επιβεβαιώνοντας τις προβλέψεις των κατοίκων εξωτερικού για διευθέτηση των εκκρεμών υποθέσεών τους μέσα στο 2015.

20.3.2015

Δύο νέες εγκύκλιοι, η ΠΟΛ 1049/11-02-2015 και η ΠΟΛ 1050/18-02-2015, δόθηκαν στη δημοσιότητα σχετικά με τη ρύθμιση ζητημάτων που αφορούν το Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ).

19.3.2015

Σήμερα εκδόθηκε η πολυαναμενόμενη απάντηση από το Υπουργείο Οικονομικών σε μορφή Δελτίου Τύπου, σχετικά με τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί για όλους τους Έλληνες φορολογούμενους, οι οποίοι μετανάστευσαν στην αλλοδαπή από το 2014 έως και σήμερα, και επιθυμούν να μεταφέρουν την φορολογική τους κατοικία στο εξωτερικό.

11.3.2015

Ο νέος ΚΦΕ (ν. 4172/2013) και η ΠΟΛ 1056/2015 επέφεραν σημαντικές αλλαγές στη φορολογική μεταχείριση των επισφαλών απαιτήσεων και στο σχηματισμό πρόβλεψης για την απόσβεσή τους.

5.3.2015

Τα εισοδήματα του 2014 πρόκειται να φορολογηθούν σύμφωνα με τις διατάξεις του νέου Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013), ο οποίος τέθηκε σε ισχύ από 01/01/2014. Το νέο φορολογικό πλαίσιο φέρνει σημαντικές μεταβολές αναφορικά με το χειρισμό των εισοδημάτων από μισθωτές υπηρεσίες, επιχειρηματική δραστηριότητα, μερίσματα, τόκους καταθέσεων, υπεραξίας, ενοικίων, των εισοδημάτων των αγροτών, των παροχών σε είδος, των εισοδημάτων από την αλλοδαπή κ.ά.

Η TaxExperts έχει ετοιμάσει μία συνοπτική παρουσίαση των νέων κωδικών που θα πρέπει να περιμένουμε ότι θα συναντήσουμε στο Ε1 αυτής της χρονιάς, το οποίο θα πρέπει να διαφέρει σε δομή και περιεχόμενο από πέρυσι.

16.2.2015

Όπως κάθε έτος τα τελευταία 4 χρόνια, έτσι και φέτος η TaxExperts αναλύει το νομικό πλαίσιο που διέπει τις ενδοομιλικές συναλλαγές. Η φετινή προσέγγιση γύρω από το θέμα του transfer pricing έχει ιδιαίτερη σημασία, καθότι για πρώτη φορά εφαρμόζεται ως προς την τεκμηρίωση των συναλλαγών ο νέος Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος και ο Κώδικας Φορολογικών Διαδικασιών.

6.2.2015

Σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4254/2014, υπήρξε μία διαφοροποίηση όσον αφορά τις περιπτώσεις των Ελευθέρων Επαγγελματιών που μπορούν να διεκδικήσουν την φορ

4.2.2015

Η πολυαναμενόμενη Εγκύκλιος για όσους φορολογούμενους άλλαξαν φορολογική κατοικία και πρόκειται να μεταβούν στη Δ.Ο.Υ Κατοίκων Εξωτερικού για το 2014 δεν εκδόθηκε τελικά.

2.2.2015

Ο φορολογικός χειρισμός, σε επίπεδο ΦΠΑ, της παροχής τηλεπικοινωνιακών, ραδιοφωνικών, τηλεοπτικών, ηλεκτρονικών και γενικότερα ψηφιακών υπηρεσιών αποτελεί ένα ζήτημα μείζονος σημασίας της φοροτεχνικής κοινότητας, δεδομένου ότι το ηλεκτρονικό εμπόριο είναι πλέον κομμάτι των καθημερινών συναλλαγών.

2.2.2015

 Ανάλυση των νέων τάσεων από επιχειρηματική και φορολογική πλευρά.

Ετήσια συνδρομή στον ελληνικό και διεθνή φορολογικό οδηγό

Φορολογική Ανάλυση 50 χωρών
η σχέση με την Ελλάδα αναφορικά με εισοδήματα, τόκους, μερίσματα, ΦΠΑ
Εταιρικό και Χρηματοοικονομικό πλαίσιο
Απεριόριστη πρόσβαση στις Φορολογικές Μελέτης της TaxExperts
Απεριόριστη πρόσβαση στους βασικούς Φορολογικούς Νόμους της Ελλάδας
Κόστος 90 ευρώ / έτος + ΦΠΑ

Εγγραφή