Αρθρογραφία TaxExperts

28.9.2015

Από τις αρχές του επόμενου έτους θα μπορούν να υποβάλλονται ηλεκτρονικά πλέον οι ενδικοφανείς προσφυγές για οποιεσδήποτε φορολογικές διαφορές πάνω σε ατομικές διοικητικές αποφάσεις-απορριπτικές ή μη, καθώς συγκροτήθηκε Ομάδα Εργασίας από το Υπουργείο Οικονομικών για το σκοπό αυτό, όπως ορίζεται από την Δ.ΟΡΓ.Β. 1120738 ΕΞ 2015/15.9.2015 απόφαση, με τίτλο “Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Εργασίας στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, για την ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Υποστήριξης της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών.»

24.9.2015

Στα μέσα Σεπτέμβρη δόθηκε στη δημοσιότητα η ΠΟΛ 1200/2015, αναφορικά με τη διαδικασία αναστολής του ΑΦΜ για διενέργεια ενδοκοινοτικών συναλλαγών. Η συγκεκριμένη δυνατότητα είχε παρασχεθεί στη Φορολογική Διοίκηση με την παρ. 4 του άρθρου 11 του ν. 4174/2013 (Κώδικας Φορολογικών Διαδικασιών), ενώ ο Γενικός Γραμματέας είχε εξουσιοδοτηθεί αναφορικά με τον προσδιορισμό των περιπτώσεων και των απαραίτητων διαδικασιών.

7.8.2015

Βασική προϋπόθεση για την επικύρωση της συμφωνίας της Συνόδου Κορυφής της 12ης Ιουλίου 2015, αποτελούσε η ψήφιση του ν.4334/15 αναφορικά με τη λήψη προαπαιτούμενων μέτρων σε διάφορους φορολογικούς τομείς. Πιο συγκεκριμένα και όσον αφορά την φορολογία εισοδήματος, η Γενική Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων Κατερίνα Σαβαΐδου, εξέδωσε την ΠΟΛ.1159 / 17.7.2015 ερμηνεύοντας τις βασικότερες διατάξεις του νόμου και διευκρινίζοντας τις ακόλουθες αλλαγές τόσο σε επίπεδο νομικών όσο και φυσικών προσώπων

2.7.2015

Τελευταία έχει δημιουργηθεί έντονος προβληματισμός σχετικά με δημοσιεύματα, τα οποία αναφέρονται στην πριν ενός έτους επικυρωμένη Σύμβαση Αποφυγής Διπλής Φορολόγησης μεταξύ Ελλάδος και Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων (εφεξής Η.Α.Ε.) και κάνουν λόγο για την υπηκοότητα των Η.Α.Ε. ως βασικής προυπόθεσης προκειμένου να θεωρηθεί κάποιος «φορολογικός κάτοικος Η.Α.Ε.».

Συνεπώς, εάν κάποιος δεν έχει την υπηκοότητα του κράτους αυτού, αλλά διαμένει, ζει και εργάζεται στα Η.Α.Ε. θεωρείται παρόλα αυτά έλληνας φορολογούμενος, δηλαδή δεν μπορεί να αλλάξει την φορολογική του κατοικία.

Σε αυτή τη μελέτη θα προσπαθήσουμε να κατανοήσουμε τη διαφορά μεταξύ των εννοιών «υπηκοότητας», «κατοικίας» και «φορολογικής κατοικίας», προκειμένου να εξετάσουμε, εάν πράγματι το παραπάνω σενάριο υφίσταται.

25.6.2015

Πρόσφατα δόθηκε στη δημοσιότητα η ΠΟΛ 1124/2015, με σκοπό τον καθορισμό της διαδικασίας εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 65Α του ν.4174/2013 (Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας), σχετικά με το Ετήσιο Πιστοποιητικό που εκδίδεται από Νόμιμους Ελεγκτές και ελεγκτικά γραφεία.

11.6.2015

Στα πλαίσια των οδηγιών για τη συμπλήρωση των φορολογικών δηλώσεων το 2015 η επιστημονική ομάδα της TaxExperts αναλύει τον τρόπο φορολόγησης των κερδών από μετοχές, αμοιβαία κεφάλαια και ομόλογα.

Οι μεταβολές στο φορολογικό χειρισμό έλαβαν χώρα με την έναρξη ισχύος των άρθρων 42 και 43 του νέου Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013). Οι συγκεκριμένες διατάξεις του Κώδικα τροποποιήθηκαν με τους ν. 4254/2014 και 4316/2014 και εν συνεχεία ερμηνεύτηκαν από την ΠΟΛ 1032/2015.

22.5.2015

Εκδόθηκε από το Υπουργείο Οικονομικών στις 20/5/2015 «Φορολογικός Οδηγός για τους Κατοίκους Εξωτερικού[1]», ο οποίος σκοπό έχει την αρωγή των Ελλήνων κατοίκων του εξωτερικού, όπως και των νομικών προσώπων φορολογουμένων στην Ελλάδα, στα θέματα που εγείρονται σχετικά με την υποβολή της φετινής φορολογικής δήλωσης.

21.5.2015

Στις 13/05/2015 δόθηκε στη δημοσιότητα η ΠΟΛ. 1104 της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων αναφορικά με την επιστροφή ΦΠΑ λόγω της υποβολής τροποποιητικών δηλώσεων, αρχής γενομένης από 01/01/2014.

15.5.2015

Ο ΕΦΑ επιβάλλεται σε νομικά πρόσωπα και οντότητες της παρ. 3 του άρθρου 51α του Ν.2238/1994 (ΚΦΕ), που έχουν εμπράγματα δι­καιώματα πλήρους ή ψιλής κυριότητας ή επικαρπίας σε ακίνητα τα οποία βρίσκονται στην Ελλάδα.

28.4.2015

Αυτό ανέφερε η αναπληρώτρια υπουργός Οικονομικών Νάντια Βαλαβάνη, απαντώντας σε ερώτηση του Βουλευτή Δημήτρη Καμμένου.

Ετήσια συνδρομή στον ελληνικό και διεθνή φορολογικό οδηγό

Φορολογική Ανάλυση 50 χωρών
η σχέση με την Ελλάδα αναφορικά με εισοδήματα, τόκους, μερίσματα, ΦΠΑ
Εταιρικό και Χρηματοοικονομικό πλαίσιο
Απεριόριστη πρόσβαση στις Φορολογικές Μελέτης της TaxExperts
Απεριόριστη πρόσβαση στους βασικούς Φορολογικούς Νόμους της Ελλάδας
Κόστος 90 ευρώ / έτος + ΦΠΑ

Εγγραφή