Αρθρογραφία TaxExperts

25.7.2016

Το Brexit, αν και μη αναμενόμενο από την πλειονότητα του επιχειρηματικού κόσμου και των πολιτών, είναι πλέον γεγονός. Πολύ μελάνι έχει χυθεί για τις πολιτικές επιπτώσεις και το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από τη στιγμή που ανοίγουν οι ‘ασκοί του Αιόλου’ για άλλες ‘προβληματικές’ και μη χώρες, από δημοσιονομικής πλευράς, να προβούν σε αντίστοιχες αποφάσεις.

12.4.2016

Μεγάλος αριθμός Ελλήνων έχει μεταβεί και κατοικεί πλέον μόνιμα στο εξωτερικό λόγω της δυσμενούς οικονομικής κατάστασης που επικρατεί στην Ελλάδα. Παράλληλα, σημαντικός αριθμός συμπατριωτών μας έχει κατά καιρούς μεταναστεύσει στο εξωτερικό διατηρώντας όμως περιουσιακά στοιχεία στην Ελλάδα τα οποία αποφέρουν συνήθως κάποιο εισόδημα.

Οι Κάτοικοι Εξωτερικού, οφείλουν να υποβάλουν δηλώσεις εισοδήματος στην Ελλάδα εφόσον αποκτούν πραγματικό εισόδημα

21.3.2016

Μια σειρά από φορολογικές ελαφρύνσεις και διευκολύνσεις αναμένεται να τεθούν σε ισχύ στην Αγγλία μέχρι το 2020, σύμφωνα με σχετικές ανακοινώσεις του Υπουργείου Οικονομικών της χώρας. Η ευμενέστερη φορολογία θα ωφελήσει τόσο τα φυσικά όσο και τα νομικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στην Αγγλία μέσω μόνιμης εγκατάστασης ή εξ αποστάσεως.

3.2.2016

Απομένουν μόλις λίγες ημέρες (λίγο παραπάνω από ένα μήνα), μέχρι το πρώτο δεκαήμερο του Μαρτίου, ημερομηνία «ορόσημο» για όσους επιθυμούν να οριστούν  επισήμως «κάτοικοι εξωτερικού», βάσει της ΠΟΛ.1058/2015, όπως αυτή ισχύει και λειτουργεί ως το πλέον πρόσφατο νομικό πλαίσιο για τη διαδικασία αυτή.

Τονίζουμε  ότι η παραπάνω εγκύκλιος ουσιαστικά αναφέρεται στο οικονομικό έτος 2016, δηλαδή φορολογικό έτος 2015. Καθώς δεν υπάρχουν νεότερες υποδείξεις ή τροποποιήσεις επί του θέματος για το έτος αυτό, λαμβάνουμε ως «βάση κινήσεων» την παρούσα Εγκύκλιο.

30.1.2016

Το συγκεκριμένο άρθρο αποσκοπεί στη διαλεύκανση θεμάτων που αφορούν στη φορολόγηση συντάξεων ομογενών από τους ελληνικούς ασφαλιστικούς οργανισμούς. Αντίστοιχα, μείζον ζήτημα αποτελεί ο χειρισμός συντάξεων αλλοδαπής προέλευσης από τις ελληνικές φορολογικές αρχές και ασφαλιστικούς οργανισμούς των παλιννοστούντων Ελλήνων που εργάστηκαν και απέδωσαν εισφορές στο εξωτερικό.

28.1.2016

Δεδομένου ότι η παγκοσμιοποίηση διευρύνεται συνεχώς, ένας φορολογούμενος μπορεί να πραγματοποιήσει και να διαχειρίζεται επενδύσεις, οι οποίες δεν βρίσκονται στη χώρα μόνιμης κατοικίας του. Αυτό έχει ως συνέπεια, σημαντικά χρηματικά ποσά να μένουν αφορολόγητα και η φοροδιαφυγή να αποτελεί στις μέρες μας σημαντικό πρόβλημα τόσο για τις αναπτυγμένες όσο και για τις αναπτυσσόμενες χώρες. Από τη στιγμή που τα κράτη επιδιώκουν τη διατήρηση της ακεραιότητας των φορολογικών τους συστημάτων, η διακρατική συνεργασία σε επίπεδο ανταλλαγής πληροφοριών αποτελεί ίσως τη μόνη λύση προς αυτή την κατεύθυνση.

8.1.2016

Η άφιξη του περιουσιολογίου αναμενόταν για το καλοκαίρι ή το φθινόπωρο του 2015. Παρόλα αυτά, βάσει εξαγγελιών του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών κ. Τρύφωνα Αλεξιάδη και άλλων στελεχών της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, η νομοθέτηση του περιουσιολογίου είναι πλέον ορατό ότι θα τοποθετηθεί το πρώτο εξάμηνο του 2016. Συνεπώς, το περιουσιολόγιο εκτιμάται ότι θα αποτελέσει το πιο «καυτό» φορολογικό και φοροτεχνικό ζήτημα του νέου έτους.

4.12.2015

Νέες ρυθμίσεις για τη δήλωση περιουσιακής κατάστασης και την ηλεκτρονική υποβολή της.

12.10.2015

Η έννοια της φορολογικής κατοικίας αποτελεί κατά ένα μεγάλο βαθμό ανάμειξη των φορολογικών κανόνων και διατάξεων δύο χωρών-του κράτους προέλευσης και του κράτους προορισμού, η οποία εν τέλει διαμορφώνεται βάσει των Συμβάσεων Αποφυγής Διπλής Φορολογίας (εφεξής Σ.Α.Δ.Φ.) μεταξύ των χωρών αυτών σε διακρατικό επίπεδο.

Στην πραγματικότητα, οι διαφορές του φορολογικού συστήματος ανά τον κόσμο είναι μεγάλες και το γεγονός αυτό έχει εξίσου σημαντικές συνέπειες στην ζωή και τις δραστηριότητες των μονίμων κατοίκων αλλά και των φορολογικών κατοίκων στη μια ή στην άλλη χώρα. Διαφορές που κυρίως παρουσιάζονται σε χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (μέσα στην οποία κυριαρχεί η ιδέα της «ελεύθερης διακίνησης ατόμων, προϊόντων και υπηρεσιών»), και συγκεκριμένα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, στο Κατάρ, αλλά και σε χώρες ιδιάζοντος χαρακτήρα –όπως το ομοσπονδιακό κράτος της Ελβετίας.

Σε αυτή την μελέτη παρουσιάζουμε τις διαφορές του φορολογικού κλίματος σε 6 χώρες, οι οποίες είναι και οι πρώτες στη λίστα χωρών μετανάστευσης τα τελευταία χρόνια, βάσει της εμπειρία μας στον χειρισμό τέτοιων υποθέσεων.

Ετήσια συνδρομή στον ελληνικό και διεθνή φορολογικό οδηγό

Φορολογική Ανάλυση 50 χωρών
η σχέση με την Ελλάδα αναφορικά με εισοδήματα, τόκους, μερίσματα, ΦΠΑ
Εταιρικό και Χρηματοοικονομικό πλαίσιο
Απεριόριστη πρόσβαση στις Φορολογικές Μελέτης της TaxExperts
Απεριόριστη πρόσβαση στους βασικούς Φορολογικούς Νόμους της Ελλάδας
Κόστος 90 ευρώ / έτος + ΦΠΑ

Εγγραφή