Αρθρογραφία TaxExperts

12.1.2018

Η φορολογία των κερδών και λοιπών εισοδημάτων από κρυπτονομίσματα (cryptocurrencies) αποτελεί ένα γρίφο για μεγάλο αριθμό φορολογουμένων.

27.11.2017

Σύμφωνα με το υπ. αριθμ. Πρωτοκόλλου: Δ. ΟΡΓ. Δ 1172275 ΕΞ 2017-(κυρωτικός ν. 4231/2014 - Α’ 19) έγγραφο σε συνδυασμό με το υπ. αρ.

Ετήσια συνδρομή στον ελληνικό και διεθνή φορολογικό οδηγό

Φορολογική Ανάλυση 50 χωρών
η σχέση με την Ελλάδα αναφορικά με εισοδήματα, τόκους, μερίσματα, ΦΠΑ
Εταιρικό και Χρηματοοικονομικό πλαίσιο
Απεριόριστη πρόσβαση στις Φορολογικές Μελέτης της TaxExperts
Απεριόριστη πρόσβαση στους βασικούς Φορολογικούς Νόμους της Ελλάδας
Κόστος 90 ευρώ / έτος + ΦΠΑ

Εγγραφή