Αρθρογραφία TaxExperts

5.9.2018

Στις 14 Ιουνίου 2018, η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου απέστειλε στα τραπεζικά ιδρύματα που δραστηριοποιούνται στη χώρα, εγκύκλιο που παρέχει κατευθύνσεις για τ

4.7.2018

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΠΟΚΤΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗ ΟΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΕΛΛΑΔΟΣ - Όροι και προϋποθέσεις για την σωστή συμπλήρωση και υποβολή της φορολογικής τους δ

19.3.2018

Τα κρυπτονομίσματα όπως τα bitcoin, ethereum, ripple και άλλα altcoins έχουν μπει κανονικά μέσα στο συναλλακτικό κύκλο αρκετών Ελληνικών επιχειρήσεων που δέχ

16.3.2018

Η δυνατότητα υποβολής ξεχωριστών φορολογικών δηλώσεων για συζύγους ή μέρη του συμφώνου συμβίωσης, έχει απασχολήσει διαχρονικά τόσο τη φορολογική διοίκηση όσο

7.3.2018

Τα φυσικά πρόσωπα που είχαν τη συνήθη κατοικία τους στο εξωτερικό και τη μεταφέρουν στην Ελλάδα, για να εγκατασταθούν μόνιμα, μπορούν να εισάγουν με τις προβ

Ετήσια συνδρομή στον ελληνικό και διεθνή φορολογικό οδηγό

Φορολογική Ανάλυση 50 χωρών
η σχέση με την Ελλάδα αναφορικά με εισοδήματα, τόκους, μερίσματα, ΦΠΑ
Εταιρικό και Χρηματοοικονομικό πλαίσιο
Απεριόριστη πρόσβαση στις Φορολογικές Μελέτης της TaxExperts
Απεριόριστη πρόσβαση στους βασικούς Φορολογικούς Νόμους της Ελλάδας
Κόστος 90 ευρώ / έτος + ΦΠΑ

Εγγραφή