Συντάξεις

Αριθ. πρωτ.: Φ 80020/ 44112/Δ 15.745/ 2016 Συμπληρωματικές οδηγίες για την εφαρμογή του άρθρου 35 «Εφάπαξ παροχή» του ν. 4387/2016 (Α' 85) στους ασφαλισμένους του ν. 103/1975 (Α' 167)

Αθήνα,  20-10-2016
Αρ . Πρ . : Φ80020/44112/Δ 15.745 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ και ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (ΓΔ4)
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Δ15)
ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΩΝ

Fax : 2103368148
Τηλέφωνα : 2103368159-79-58
Πληρ.: Ε. Σπύρου

ΘΕΜΑ: Συμπληρωματικές οδηγίες για την εφαρμογή του άρθρου 35 «Εφάπαξ παροχή» του ν. 4387/2016 (Α' 85) στους ασφαλισμένους του ν. 103/1975 (Α' 167)

Αριθ. πρωτ.: Φ. 10043/ 30188/792/ 2016 Παροχή συμπληρωματικών οδηγιών για την εφαρμογή του άρθρου 29 του ν.4387/2016 για τη χορήγηση προσωρινής σύνταξης

Αθήνα, 20 / 10 / 2016
Αριθ. Πρωτ. : Φ.10043 / 30188 / 792

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΩΝ (Δ14)
ΤΜΗΜΑ: Α'

Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 29
Ταχ. Κώδικας: 10110 - Αθήνα
Πληροφορίες: Ε. Ράπτη
Τηλέφωνο: 210 - 3368109
FAX: 210 - 3368116

ΘΕΜΑ: «Παροχή συμπληρωματικών οδηγιών για την εφαρμογή του άρθρου 29 του ν.4387/2016 για τη χορήγηση προσωρινής σύνταξης»

Εγκύκλιος Ι.Κ.Α. αρ. 34/26.9.2016 Γνωστοποίηση των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 38 του Ν. 4387/2016

Αθήνα 26 / 9 / 2016
Αριθμ. Πρωτ. Α20/251/41

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η 
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ 
ΤΜΗΜΑΤΑ: ΓΕΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ - ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8
10241 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Ξ. Καρρά Α. Δεμίρης
Αριθ. τηλεφώνου: 210 52 15 251 
210 52 15 242
FAX:210 52 23 228
E - mail: asfika@otenet.gr

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ.: 34

Αριθ. πρωτ.: Φ1500/ 34154/1764/ 2016 Χρόνος ασφάλισης που υπολογίζεται για την απόκτηση της αρμοδιότητας σύμφωνα με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης

Αθήνα,    26 / 09 / 2016
Αριθ. Πρωτ.:Φ1500/34154/1764
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ και ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΔΟΧΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - Δ' 16
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ και ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΔΟΧΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΤΜΗΜΑ Α'

Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 29
Ταχ. Κώδικας: 10110-ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Κ. Ζαγκλής
Τηλέφωνο: 210-3368143
Αρ. Τηλεομοιοτυπικού: 210-3368167

Κ.Υ.Α. αριθμ. 4144/0092/ 28.6.2016 Μετατροπή του ασφαλιστικού - στατιστικού ισοδυνάμου της παρ. 1 του άρθρου 18 του N. 3865/2010 σε συντάξιμα έτη - αναθεώρηση πινάκων του άρθρου 14 του N. 2592/1998

Αριθμ. 4144/0092

(ΦΕΚ Β' 2972/16-09-2016)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 11 του παραρτήματος VIII του Κανονισμού Υπηρεσιακής Κατάστασης των Υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης [Κανονισμός 31/1962 του Συμβουλίου (EEL045/14-6-1962)], όπως τροποποιημένες ισχύουν.

2. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 18 του N. 3865/2010 (ΦΕΚ Α' 120).

3. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 11 του N. 2592/1998 (ΦΕΚ Α' 57).

Αριθμ. πρωτ.: Φ 80020/οικ. 22103/Δ15. 404/ 7.9.2016 Γνωστοποίηση ρυθμίσεων του ν. 4387/2016, που αφορούν το ΕΤΑΤ και τους συνταξιούχους προσυνταξιοδοτικού καθεστώτος του ΕΤΕΑ (τ. ΕΤΕΑΜ)

Αθήνα, 7 Σεπτεμβρίου 2016
Αριθμ. Πρωτ.: Φ80020/οικ.22103/Δ15.404

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ και ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ και ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ
ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
Τηλέφωνο : 2103368090
E-mail : doikepoptia@ypakp.gr

Ι.Κ.Α. αριθ. πρωτ.: ΤΟ1/652/124/ 24.8.2016 Κοινοποίηση εγγράφων οδηγιών του Ε.Τ.Ε.Α. σχετικά «με την προσαύξηση του ποσού σύνταξης εργαζομένων συνταξιούχων»

Αθήνα 24 / 8 / 2016

Αριθ. Πρωτ. ΤΟ1/652/ 124

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΧ/ΝΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 

 

Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241)

FAX: 2105228747 

e-mail : diefpar@ika.gr

 

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ 

 

Εγκύκλιος Ο.Α.Ε.Ε. αρ. 20/4.8.2016 Χορήγηση προσωρινής σύνταξης με τις νέες διατάξεις του άρθρου 29 του ν. 4387/2016

Αθήνα, 04/08/2016
Αρ. Πρωτ: ΔΙΠΣΥΝ/Φ1/9/1138740

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ και ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Ο.Α.Ε.Ε.
Οργανισμός Ασφάλισης  Ελευθέρων Επαγγελματιών
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
ΤΜ. ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ, ΤΜ. ΔΙΑΔ. ΑΣΦ/ΣΗΣ

Ταχ. Δ/νση: ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ 5, 10431 Αθήνα
ΠΛΗΡ.: Ε. ΤΣΑΛΙΓΟΠΟΥΛΟΥ,
Κ.ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
Τηλέφωνο: 210-5274386, 210-5274328
fax: 210-5220504
e-mail: d_paroxwn_syntaxewn@oaee.gr

Κ.Υ.Α. αριθμ. 26083/887/2016/ 7.6.2016 Αναπροσαρμογή κύριων συντάξεων - Προστασία καταβαλλόμενων συντάξεων

Αριθ. οικ. 26083/887

(ΦΕΚ Β' 1605/07-06-2016)

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 14 και 33 του Ν. 4387/2016 (ΦΕΚ 85 Α΄). «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού - συνταξιοδοτικού συστήματος - Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις».

Εγκύκλιος Ο.Α.Ε.Ε. αρ. 5/2.3.2016 Γνωστοποίηση διατάξεων περ. 1α και περ. 3 της υποπαρ. Ε2 ν. 4336/2015 περί κατωτάτου ορίου ποσού σύνταξης λόγω γήρατος από 1/7/2015

Αθήνα, 02/ 03/ 2016
Αρ. Πρωτ: ΔΙΠΣΥΝ/Φ1/3/ 336165

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ και ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών
Ο.Α.Ε.Ε.
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

Ταχ. Δ/νση :ΑΓ.ΚΩΝ/ΝΟΥ 5, 10431 Αθήνα
Πληροφορίες: Ε. ΤΣΑΛΙΓΟΠΟΥΛΟΥ
Τηλέφωνο :210-5274386
fax    :210-5220504
e-mail: d_paroxwn_syntaxewn@oaee.gr

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 5