περιουσιολόγιο

Ένα βήμα πιο κοντά στο Περιουσιολόγιο

Κατόπιν της πρόσφατης αναλυτικής παρουσίασης του επιχειρησιακού σχεδίου της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για το 2019 η ανάπτυξη ενός πληροφοριακού συστήματος για την ηλεκτρονική καταγραφή του συνόλου της ακίνητης, κινητής και άυλης περιουσίας όλων των φυσικών και νομικών προσώπων καθώς και των νομικών οντοτήτων επαναπροσδιορίστηκε για το 2021.

Η καταγραφή αυτή έχει κριθεί απολύτως αναγκαία ως εργαλείο άσκησης φορολογικής πολιτικής με στόχο τη δικαιότερη κατανομή των φορολογικών βαρών, την ενίσχυση των οικονομικά ασθενέστερων και τον εντοπισμό της φοροδιαφυγής.

Ρευστή η κατάσταση με το περιουσιολόγιο

Η άφιξη του περιουσιολογίου αναμενόταν για το καλοκαίρι ή το φθινόπωρο του 2015. Παρόλα αυτά, βάσει εξαγγελιών του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών κ. Τρύφωνα Αλεξιάδη και άλλων στελεχών της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, η νομοθέτηση του περιουσιολογίου είναι πλέον ορατό ότι θα τοποθετηθεί το πρώτο εξάμηνο του 2016. Συνεπώς, το περιουσιολόγιο εκτιμάται ότι θα αποτελέσει το πιο «καυτό» φορολογικό και φοροτεχνικό ζήτημα του νέου έτους.

Αρ. πρωτ.: 27256/11.12.2015 Ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης και δηλώσεων οικονομικών συμφερόντων

Αθήνα, 11 -12-2015
Αρ. Πρωτ. 27256

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ.
Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Πληρ.: ΜΦυτά, Παν Αλεξόπουλος
Τηλ.: 2106470370 (141, 151)
FAX: 2106470375
E-mail: pothen-katalogos@gedd.gr

ΕΠΕΙΓΟΝ

Θέμα: Ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης και δηλώσεων οικονομικών συμφερόντων

Κ.Υ.Α. αριθμ. απόφ. ΑΥΤ. ΤΜ. ΣΤΡ. 0000910 ΕΞ 2015/24.11.2015 Τύπος και περιεχόμενο της Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης και της Δήλωσης Οικονομικών Συμφερόντων - Ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων αυτών

Αθήνα, 24/11/2015
Αριθμός Απόφασης: ΑΥΤ. ΤΜ. ΣΤΡ. 0000910 ΕΞ 2015

(ΦΕΚ Β' 2579/30-11-2015)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Α. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ και ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ και ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ
Β. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ και ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
2. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ