Αναδιάρθρωση Δημοσίου

Αριθ. Υ163/6.9.2016 Τροποποίηση της υπ' αριθ. Υ154 /30.06.2016 (ΦΕΚ 1991 Β/ 01. 07.2016) απόφασης «Σύσταση Επιτροπής με την ονομασία Επιτροπή Διευκόλυνσης Εμπορίου»

Αριθ. Υ163

(ΦΕΚ Β' 2849/7-9-2016)

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις

α) Των παραγράφων 3 και 5 του άρθρου 25 και του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α' 98).

β) Του Π.Δ. 69/2015 «Διορισμός του Αλέξιου Τσίπρα ως Πρωθυπουργού» (Α' 113).

2. Το άρθρο 23 της Συμφωνίας για τη Διευκόλυνση του Εμπορίου του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ).

Αρ. πρωτ.: ΔΕΦΚΦ 1126381 ΕΞ 2016/ 26.8.2016 Κοινοποίηση της αριθ. ΔΕΦΚΦ Α 1096142 ΕΞ 2016/23-06-2016 Απόφασης Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων αναφορικά με τον έλεγχο και την παρακολούθηση της νόμιμης χρησιμοποίησης των υγραερίων που τίθενται σε ανάλωση

Αθήνα, 26 Αυγούστου 2016 

Αρ.Πρωτ.: ΔΕΦΚΦ 1126381 ΕΞ 2016 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ και Ε.Φ.Κ. 

Δ/ΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤ/ΣΗΣ και ΦΠΑ

ΤΜΗΜΑ Α'

 

Ταχ. Δ/νση:Καρ. Σερβίας 10

Ταχ.Κώδικας :10184 Αθήνα

Τηλέφωνο :210 69.87.423-417

FAX :210 69.87.424

E-mail: finexcis@otenet.gr

 

Αριθ.: Δ. ΟΡΓ. Α 1118063 ΕΞ 2016 Τροποποίηση της αριθ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/8.4.2014 (Β΄ 865, 1079 & 1846) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, ως προς τις Διευθύνσεις Επίλυσης Διαφορών και Εσωτερικού Ελέγχου της Γενι

Αριθ.: Δ. ΟΡΓ. Α 1118063 ΕΞ 2016
Τροποποίηση της αριθ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/8.4.2014 (Β΄ 865, 1079 & 1846) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, ως προς τις Διευθύνσεις Επίλυσης Διαφορών και Εσωτερικού Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων.
(ΦΕΚ Β'2562/ 19 Αυγούστου 2016 )
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
 
1. Τις διατάξεις:
 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 15148/ΦΕΚ Β 1311/10.05.2016

Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 20622/17.06.2015 (Β' 1198) απόφασης συμψηφισμού οφειλών δήμων προς το Ελληνικό Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία σύμφωνα με το άρθρο 79 του Ν.4316/2014 (Α' 270).

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 

   Έχοντας υπόψη:

 

Αριθ. πρωτ.: Δ.ΟΡΓ.Β 1080968 ΕΞ 2016/27.5.2016 Τροποποίηση της αριθ. Δ.ΟΡΓ.Β.1044118ΕΞ2016/18-3-2016 (Α.Δ.Α: 6805Η-ΣΕΤ) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών «Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Εργασίας στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.

Αθήνα, 27 Μαΐου 2016
Αριθ. Πρωτ.:Δ.ΟΡΓ.Β 1080968ΕΞ2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β'-ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Λεωχάρους 2
Ταχ. Κωδ.: 101 84 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Φωτεινή Στάππα
Τηλέφωνο: 210 - 33.11.291
FAX: 210 - 32.30.829

Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΔΙΠΥΔ/ ΤΣΠΕΑΔ/ Φ.18/ οικ. 9462/1.4.2016 Απλούστευση και ανασχεδιασμός διοικητικών διαδικασιών

Αθήνα, 1 Απριλίου 2016
Αρ. Πρωτ.: ΔΙΑΔΙΠΥΔ/ΤΣΠΕΑΔ/Φ.18/οικ.9462

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ και ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

Εγκύκλιος Ι.Κ.Α. αρ. 6/8.3.2016 Λειτουργία αυτόματων συστημάτων προτεραιότητας κατά τη διάρκεια του ωραρίου συναλλαγής

Αθήνα, 8 Μαρτίου 2016
Αριθμ. Πρωτ. Γ99/6

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚHTIΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Ταχ. Διεύθυνση: Μενάνδρου 41-43
Ταχ. Κώδικας: 104 37 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Ε. Μακράκη
Τηλέφωνο: 210-52.26.226
FAX : 210- 52.22.994

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αριθμ.: 6

ΘΕΜΑ: «Λειτουργία αυτόματων συστημάτων προτεραιότητας κατά τη διάρκεια του ωραρίου συναλλαγής».

Αριθ. πρωτ.: 7429/7.3.2016 Γνωστοποίηση νομοθετικών ρυθμίσεων

Αθήνα, 7 Μαρτίου 2016
Αριθ. Πρωτ.: 7429
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ και ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ και ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ και ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ

Ταχ.Δ/νση:Ευαγγελιστρίας 2
Τ.Κ.:10183 Αθήνα
Πληροφορίες:Θ. Δουληγέρης
e-mail: th.douligeris@ypes.gr
Τηλέφωνο:213-1361120
FAX:213-1361117

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ
 
ΘΕΜΑ: Γνωστοποίηση νομοθετικών ρυθμίσεων

Αρ. πρωτ.: 16666/175/7.3.2016 Εγκύκλιος που διευκρινίζει θέματα εφαρμογής της Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β' 2220/15-10-15) η οποία αφορά τον «Καθορισμό των όρων και των προϋποθέσεων νια την υποβολή στοιχείων σε ηλεκτρονική μορφή στο Ψηφιακό Μητρώο Υποδομών

Αθήνα, 7/3/2016
Αρ.Πρωτ.16666/175

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΠΕ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΠΕ

Ταχ. Δ/νση : Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε
10191 ΠΑΠΑΓΟΥ
Τηλέφωνο : 210 6508233

Ο.Α.Ε.Δ. αριθ. πρωτ.: 105254/30.12.2015 Μετάβαση στην υποχρεωτική ηλεκτρονική εξυπηρέτηση πολιτών από την 4η Ιανουαρίου 2016

Αριθ. Πρωτ.: 105254/30-12-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ και ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ:2

Ταχ. Δ/νση : Εθνικής Αντίστασης 8 Τράχωνες
Πληροφ.:, Ε. ΚΑΛΛΙΑΝΟΥ, Κ. ΚΑΡΑΝΤΖΑ, Β. ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ, Σ. ΚΙΑΜΟΣ , Τ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ
Τηλ.:210-9989066,219989198, 219989235, 210-998906,210-9989052

ΘΕΜΑ:Μετάβαση στην υποχρεωτική ηλεκτρονική εξυπηρέτηση πολιτών από την 4η Ιανουαρίου 2016