Χρήσιμα Έντυπα


arrowΈντυπα δηλώσεων εισοδήματος 2012

1. Δήλωση φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων Ε5 - 2012: ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
2. Μηχανογραφικό δελτίο οικονομικών στοιχείων Ε3 - 2012: ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
3. Δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων Ε1 - 2012: ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

arrowΈντυπα μητρώου.

1. Έντυπο αίτησης πιστοποιητικού ή βεβαίωσης, Μ0: ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
2. Έντυπο απόδοσης ΑΦΜ / μεταβολής ατομικών στοιχείων, Μ1: ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
3. Έντυπο έναρξης / μεταβολής εργασιών φυσικού προσώπου, Μ2: ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

4. Έντυπο έναρξης / μεταβολής εργασιών μη φυσικού προσώπου, Μ3: ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
5. Έντυπο δήλωσης διακοπής εργασιών, Μ4: ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
6. Έντυπο δήλωσης υπο ίδρυσης επιχείρησης, Μ5: ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
7. Έντυπο δήλωσης δραστηριοτήτων επιχείρησης, Μ6: ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
8. Έντυπο δήλωσης σχέσεων φορολογουμένου, Μ7: ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
9. Έντυπο δήλωσης μελών μη φυσικού προσώπου, Μ8: ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
10. Έντυπο δήλωσης στοιχείων έδρας αλλοδαπής επιχείρησης, Μ9: ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
11. Έντυπο δήλωσης εγκατάστασης εσωτερικού, Μ10: ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
12. Έντυπο δήλωσης εγκατάστασης εξωτερικού, Μ11: ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
13. Έντυπο δήλωσης πωλήσεων από απόσταση, Μ12: ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
14. Έντυπο δήλωσης απενεργοποίησης ΑΦΜ, Μ13: ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

arrowΈντυπα έναρξης Ελεύθερου Επαγγελματία.

1. Απόδοση ΑΦΜ (εφόσον δεν έχει):  ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
2. Εγγραφή στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο. Η αίτηση χορηγείται από το Επ.Επιμ.

arrowΈντυπα έκδοσης Α.Φ.Μ. - υπο ίδρυση εταιρείας.

1. Δήλωση υπο ίδρυση επιχείρησης: ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
2. Δήλωση σχέσεων φορολογουμένου: ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

arrowΈντυπα πρόσληψης προσωπικού.

1. Πληροφοριακό έντυπο πρόσληψης: ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
2. Αναγγελία πρόσληψης προς ΟΑΕΔ: ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
3. Πίνακας προσωπικού προς Επιθεώρηση Εργασίας: ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
4. Σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου: ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
5. Όροι ατομικής σύμβασης εργασίας μερικής απασχόλησης: ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

arrowΈντυπα κτηματολογίου.

1. Αρμόδια γραφεία κτηματογράφησης: ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
2. Έντυπο πληρωμής πάγιου τέλους κτηματογράφησης: ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
3. Δήλωση νόμου 2308/995 ακινήτου: ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

arrowΈντυπα INTRASTAT.

1. Κατάλογος συνδυασμένης ονοματολογίας: ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
2. Κατάλογος κωδικών χωρών: ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
3. Έντυπο INTRASTAT αποστολής: ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
4. Έντυπο INTRASTAT άφιξης: ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

arrowΈντυπα υπεύθυνων δηλώσεων.

1. Υπεύθυνη δήλωση του νόμου 1599/1986 σε μορφή WORD: ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
2. Υπεύθυνη δήλωση του νόμου 1599/1986 σε μορφή EXCEL: ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

arrowΈντυπα απόλυσης - παραίτησης προσωπικού.

1. Έντυπο οικιοθελούς αποχώρησης μισθωτού: ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
2. Έντυπο απόλυσης - καταγγελία σύμβασης εργασίας μισθωτού: ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

arrowΈντυπο αίτησης για χορήγηση ασφαλιστικής ενημερότητας.

1. Οδηγίες αίτησης ασφαλιστικής ενημερότητας: ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
2. Αίτηση χορήγησης ασφαλιστικής ενημερότητας: ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

arrowΈντυπα δηλώσεων Φ. Π. Α.

1. Περιοδική δήλωση ΦΠΑ για υποκείμενες σε Α' κατηγ. βιβλία, Φ3: ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
2. Περιοδική δήλωση ΦΠΑ για υποκείμενες σε Β' ή Γ' κατηγ. βιβλία, Φ2: ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
3. Εκκαθαριστική δήλωση ΦΠΑ, Φ1: ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

arrowΈντυπα υποβολής διαφόρων φόρων.

1. Έντυπο δήλωσης προκαταβλητέου φόρου στις αμοιβές αρχιτεκτόνων - μηχανικών,       Φ - 01.018: ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
2. Έντυπο δήλωσης παρακρατούμενου φόρου από εισοδήματα από τόκους,                      Φ - 01.024: ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
3. Έντυπο δήλωσης καταβολής φόρου στην συγκέντρωση καφαλαίου: ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

arrowΈντυπα ανακεφαλαιωτικών πινάκων.

1. Έντυπο ανακεφαλαιωτικού πίνακα ενδοκοινοτικών παραδόσεων, Φ4: ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
2. Έντυπο ανακεφαλαιωτικού πίνακα ενδοκοινοτικών αποκτήσεων, Φ5: ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

arrowΠίνακας Transfer Pricingdoublearrow [1] doublearrow ,
Items 1 - 14 of 14 displayed