Νομικά Εργαλεία


arrowΈγγραφα σύστασης εταιρείας.

1. Σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας: ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

2. Σύσταση Ετερόρρυθμης Εταιρείας: ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

3. Σύσταση Ομόρρυθμης Εταιρείας: ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

4. Σύσταση Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης: ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

arrowΈγγραφα σύστασης άλλων εταιρειών - σωματείων.

1. Σύσταση Αστικής Εταιρείας Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα: ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

2. Σύσταση Αφανούς Εταιρείας: ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

3. Σύσταση Δικηγορικής Εταιρείας: ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

4. Σύσταση Ιδιότυπης Μεταφορικής Εταιρείας ΙΜΕ ΕΠΕ: ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

5. Σύσταση Υπερακτίας Εταιρείας: ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

6. Σύσταση Κοινοπραξίας: ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

7. Σύσταση Επαγγελματικού Σωματείου: ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

arrowΈγγραφα & καταστατικά συνεταιρισμών - σωματείων - ιδρυμάτων - επιτροπών.

1. Καταστατικό Αγροτικού Συνεταιρισμού: ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

2. Καταστατικό Αθλητικού Σωματείου: ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

3. Καταστατικό Οικοδομικού Συνεταιρισμού: ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

4. Καταστατικό Συλλόγου Γυναικών: ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

5. Έντυπο Οργανισμού Ιδρύματος: ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

6. Έντυπο Οργανισμού Υποτελούς Ιδρύματος: ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

7. Έντυπο Συγκρότησης Ερανικής Επιτροπής: ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

arrowΈγγραφα μετατροπών & τροποποιήσεων εταιρειών.

1. Έντυπο μετατροπής Ε.Π.Ε. σε Α.Ε.: ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

2. Έντυπο μετατροπής Ο.Ε. σε Ε.Ε.: ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

3. Έντυπο τροποποίησης καταστατικού Ο.Ε.: ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

4. Έντυπο μεταβίβασης μεριδίων & τροποποίησης καταστατικού Ο.Ε.: ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

5. Έντυπο μεταβίβασης μετοχών: ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

arrowΥποδείγματα Μισθωτηρίων.

1. Ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης Κατοικίας: ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

2. Ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης Καταστήματος: ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

3. Ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης Αγροτεμαχίου: ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

4. Ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης Αυτοκινήτων: ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

arrowΈντυπα μισθωτικών περιπτώσεων.

1. Απόδοση μισθίου για ανοικοδόμηση: ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

2. Απόδσοη μισθίου για κακή χρήση: ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

3. Απόδοση μισθίου λόγω καθυστέρησης κοινοχρήστων: ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

4. Απόδοση μισθίου και καταβολής μισθώματος 597: ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

5. Απόδοση μισθίου και καταβολής μισθώματος 66: ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

6. Απόσοδη μισθίου λόγω λήξεως μίσθωσης: ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

7. Απόδοση χρήσης μίσθωσης αγροτικού κτήματος: ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

8. Απόδοση μισθίου λόγω ανεπίτρεπτης παραχώρησης χρήση: ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

9. Απόδοση μισθίου λόγω απαγορευμένης υπομίσθωσης: ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

10. Απόδοση μισθίου λόγω ιδιοχρήσης: ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

11. Απόδοση μισθίου κατά δημοσίου: ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

12. Απόδοση μισθίου λύση μίσθωσης αορίστου χρόνου: ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

arrowΈγγραφα ακάλυπτων επιταγών.

1. Έντυπο απόφασης διαταγής πληρωμής από επιταγή: ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

2. Έντυπο διαταγής για την έκδοση διαταγής πληρωμής από επιταγή: ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

3. Έντυπο αγωγή αποζημίωσης αδικοπραξίας ακάλυπτης επιταγής: ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

4. Έντυπο αίτησης για την έκδοση διαταγής πληρωμής από επιταγή: ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

5. Έντυπο αίτησης για την έκδοση διαταγής πληρωμής από επιταγή Νο2: ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩdoublearrow [1] doublearrow ,
Items 1 - 7 of 7 displayed